• warning: Parameter 2 to gmap_gmap() expected to be a reference, value given in /includes/module.inc on line 483.
  • warning: Parameter 2 to gmap_gmap() expected to be a reference, value given in /includes/module.inc on line 483.
  • warning: Parameter 2 to gmap_gmap() expected to be a reference, value given in /includes/module.inc on line 483.

Witamy!

Witamy na nowej stronie Zakładu Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych ! Na stronie tej znajdziesz ciekawostki z życia zakładu jak również wszelkie materiały dotyczące ZMiAPE.

ZAKŁAD MIERNICTWA I AUTOMATYKI PROCESÓW ENERGETYCZNYCH RIE-5.4

Sekretariat ZMiAPE mieści się przy ulicy Zimnej Wody 9 w Hali Maszyn Cieplnych, tam też znajduje się większość stanowisk badawczych, pozostałe pomieszczenia laboratoryjne oraz pokoje części pracowników zajmują skrzydło piątego piętra w budynku A (tzw. Nowy Energetyczny) wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach tj. przy ul. Konarskiego 18.

Zmarł doc. dr inż Stanisław Kopeć


Doc. dr inż Stanisław Kopeć

Urodził się 08 lipca 1922 r. we wsi Palikówka pow. Rzeszów. Od 1928 r uczęszczał do Szkoły Podstawowej. w Palikówce, a następnie do Szkoły Powszechnej im. A. Mickiewicza w Rzeszowie, którą ukończył w 1935 r.. W latach 1935-1939 uczęszczał do Pierwszego Gimnazjum i Liceum im. ks. St. Konarskiego. Edukację tą przerwała wojna.

W okresie okupacji przebywał w Palikówce, pracując na roli i samodzielnie realizując materiał nauczania z zakresu liceum ogólnokształcącego. W lutym 1945 r. zdał eksternistycznie egzamin dojrzałości w Pierwszym Państwowym Gimnazjum i Liceum im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie. W maju 1945 r. rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym w Krakowie, a od września 1945 studiuje w Politechnice Śląskiej w Gliwicach. W 1950 r. uzyskał na Wydziale Mechanicznym Politechniki Śląskiej dyplom mgr inż. mechanika. W latach 1948-1950 r. studiując pracuje jednocześnie jako młodszy asystent w Katedrze Pomiarów Maszyn Cieplnych Politechniki Śląskiej.

Po ukończeniu studiów, w latach 1950-1953, pracuje na stanowisku asystenta, następnie w latach 1953-1965 starszego asystenta, a od 1965-1970 adiunkta.

W 1961 r otwiera przewód doktorski na temat „Dynamika procesu regulacji temperatury w salach widowiskowych i audytoryjnych” pod kierunkiem prof. dr inż. Jana Szarguta. Po jego obronie w 1965 r. uzyskuje stopień doktora nauk technicznych.

W latach 1950-1958 pracuje dodatkowo w Biurze Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut” w charakterze starszego projektanta, a w latach 1958-1963 w Biurze Projektów Kopalnictwa Surowców Chemicznych „Biprokop” jako główny projektant. W latach 1969-1971 pełni funkcję Prodziekana Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Śląskiej.

Kontakt

Javascript is required to view this map.

Nasz adres:

Politechnika Śląska
Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Zakład Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
RIE-5.4
ul. Konarskiego 18
44-100 Gliwice

tel. (+48 32) 237 22 04
fax. (+48 32) 237 13 68

www: http://imiue.polsl.pl/~wwwzmiape/
e-mail: zmiape@polsl.pl