Patenty

warning: Parameter 2 to gmap_gmap() expected to be a reference, value given in /includes/module.inc on line 483.
Wersja do wydruku


PATENTY I ZGŁOSZENIA PATENTOWE PRACOWNIKÓW

ZAKŁADU MIERNICTWA I AUTOMATYKI PROCESÓW ENERGETYCZNYCH

RIE-5.4 • Patent RP nr zgłoszenia P.406941 Przemysłowy przyrząd do pomiaru gęstości cieczy, także dwufazowej, przepływającej rurociągiem. Udzielony 18.11.2016 r. Ostrowski P., Ostrowski Z., Pronobis M., Remiorz L.
 • Patent RP nr 209054 Zespół tarcza odciążająca siłę osiowa w pompie do zasilania kotłów parowych. udzielony 22.02.2011. Korczak A. Marcinkowski W. Peczkis G. Zagorulko A.
 • Patent RP Nr 207968 Zespół tarczy odciążającej siłę osiową w wirnikowej sprężarce promieniowej. Udzielony 04.03.2011(21.10.2010). Korczak A. Marcinkowski W., Peczkis G.
 • Patent RP nr 207838. Pompa odśrodkowa wielostopniowa. Udzielony 27.09.2010. Korczak A. Peczkis G.
 • Patent RP nr 198013 Wirnik pompy. Udzielony 24.01.08 .Korczak A. Rudzki E. Wróblewski A. Świerk J
 • Patent RP nr 201430 Pompa odśrodkowa wielostopniowa. Udzielony 30.04.2009. Korczak A. Perchał S. Zarzycki M. Peczkis G.
 • Patent RP nr 168077. Pompa wirowa odśrodkowa wielostopniowa. Udzielony1994 Korczak A. Pakuła G. Perchał S. Wróblewski A.
 • Patent RP 163278. Pompa wirowa odśrodkowa wielostopniowa Udzielony28.01.1991 Korczak A. Lamboj. J. Nikolin S. Perchał S. Wróblewski A.
 • Patent RP nr 149492. Urządzenie hydroforowe. Udzielony 1990, Korczak A. Rokita J..
 • Zgłoszenie patentowe. nr P 395895 Pompa odśrodkowa jednostrumieniowa. Data zgłoszenia 08. 08. 2011. Korczak A. Peczkis G. Synowiec T.
 • Patent nr 217 496 (nr zgłoszenia patentowego - Nr P- 394070). Pompa odśrodkowa z potrójną kierownicą spiralną. Data zgłoszenia 01.03.2011. Patent trwa od 08.08.2011, udzielony 12.08.2014. Korczak A. Synowiec T.
 • Zgłoszenie patentowe. Nr P-391 729 Pompa odśrodkowa wielostopniowa. Data zgłoszenia 05.07.10 Korczak A. Peczkis G. Zagorulko A.
 • Zgłoszenie patentowe. Nr P 390781 Pompa odśrodkowa jednostrumieniowa Data zgłoszenia 2010-03-22 -Korczak A. Kustosz R. Bujok W. Synowiec T. Altyntsev E.
 • Zgłoszenie patentowe. Nr P-387578 Przepompownia ścieków.. Data zgłoszenia 23. 03. 2009 Korczak A. Chmielniak T., Kuś K. Peczkis G.
 • Zgłoszenie patentowe nr P.394806. Sposób separacji gazów, zwłaszcza CO2, 2011-05-09, L.Remiorz, T.Chmielniak, S.Dykas, R.Rulik, J.Kotowicz
 • Patent nr 208049 na wynalazek pt. Rurka uśredniająca do ciągłego pomiaru strumienia płynu zwłaszcza w rurociągach 18.05.2006, WUP: 31.03.2011. P.Ostrowski, D.Węcel
 • Patent PL 206567 "Urządzenie do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, zwłaszcza z wykorzystaniem ogniwa paliwowego skojarzonego z ogniwem termoelektrycznym Peltiera". 10.12.2007 WUP: 31.08.2010 Ogulewicz W.
 • Zgłoszenie Patentowe P.392088 Sposób egzotermicznego obniżenia emisji metanu i słonych wód, zwłaszcza w kopalniach węgla kamiennego. P.Ostrowski, L.Remiorz, T.Iluk, 2010r
 • Zgłoszenie patentowe z wdrożeniem do produkcji nr P.391536 Brama segmentowa zwłaszcza dla pomieszczenia garażowego. L.Remiorz, J.Wisniewski, 2010r
 • Zgłoszenie Patentowe P 378045 Sonda do quasi cišgłego poboru spalin na ścianie wewnętrznej ekranu zwłaszcza w kotłach z pyłowymi palnikami o niskiej emisji NOx" 14.11.2005 P.Ostrowski, M.Pronobis, S.Kalisz, R.Wejkowski, K.Thoma
 • Patent PL 205438 "Sposób i układ urządzeń do ochrony przed korozją ekranu energetycznego kotła" 05.01.2004 WUP: 30.04.2010 Pronobis M., Krupa M , Ostrowski P Wejkowski R , Kalisz S, Kurp J, Adamczyk J, Kosałka J, Wrona J, Bujny M, Œcierski K, Tymowski H, Gruszka S, Ostrowski W, Tchórz J, Sędzielowski E
 • Patent PL 199705 "Sposób i aparat do przeponowego odgazowania próbki kondensatu zwłaszcza w obiegach parowo-wodnych" 04-03-2002 P.Ostrowski J.Mędrych
 • Patent PL188553"Sposób i aparat pomiarowy o działaniu okresowym do pomiaru in-situ unosu osadu czynnego w ściekach oczyszczonych, zwłaszcza w biotechnologii środowiskowej, 24.07.2004, P.Ostrowski , K.Miksch, J.Surmacz-Górska
 • Patent PL188552 "Aparat o działaniu ciągłym do pomiaru toksyczności ścieków, zwłaszcza w biotechnologii środowiskowej 24.07.2004
 • Patent PL187316 "Przyrząd pomiarowy o działaniu okresowym do wyznaczania aktywności oddechowej osadu czynnego in-situ zwłaszcza w biotechnologii. 03.12.2003 K.Miksch J.Surmacz-Górska P.Ostrowski K.Pawełek M.Wędrychowicz
 • Patent PL202007 "Sposób i urządzenie do quasi-ciągłego monitorowania chemicznego składu spalin w przyściennej warstwie ekranu energetycznego kotła" 27.11.2003 WUP: 29.05.2009, M.Pronobis, M.Krupa, P.Ostrowski R.Wejkowski, S.Kalisz, J.Kurp, J.Adamczyk, J.Kosałka, J.Wrona, M.Bujny, K.Ścierski, H.Tymowski, S.Gruszka, W.Ostrowski, J.Tchórz, E.Sędzielowski
 • Patent PL204321 "Układ zasilania paliwem energetycznym kotła opalanego węglowym pyłem" 13.02.2003 WUP: 31.12.2009 H.Tymowski, K.Ścierski, S.Pejm, J.Tchórz, M.Bujny, S.Gruszka, W.Ostrowski, M.Pronobis, M.Krupa, P.Ostrowski, S.Kalisz, R.Wejkowski
 • Patent PL204322 "Sposób zasilania paliwem energetycznego kotła opalanego węglowym pyłem" 10.02.2003 WUP: 31.12.2009 J.Adamczyk, J.Kurp, , H.Tymowski, K.Ścierski, M.Pronobis, M.Krupa, J.Tchórz, P.Ostrowski , S.Kalisz, R.Wejkowski
 • Zgłoszenie patentowe P 351468 "Sposób i urządzenie do odważania cieczy o różnej gęstości zwłaszcza w procesach szarżowych o zmiennych recepturach.31.12.2001 P.Ostrowski J.Mędrych
 • Patent PL182623 "Przyrząd do pomiaru gęstości cieczy przepływającej rurociągiem", 04.07.2001, P.Ostrowski J. Mędrych, Z.Wisniewski
 • Patent PL187319 "Przyrząd pomiarowy z przepływem monokierunkowym do wyznaczania intensywności procesów życiowych osadu czynnego zwłaszcza w biotechnologii",03.12.2003, K.Miksch J.Surmacz-Górska P.Ostrowski
 • Patent PL 185450 "Sposób wyznaczania wskaźnika aktywności procesów życiowych osadu czynnego", 09.10. 2003 K.Miksch P.Ostrowski
 • Zgłoszenie patentowe P-306615 "Przepływomierz czynników gazowych zwłaszcza do wyznaczania strumienia masy powietrza", P.Ostrowski J. Mędrych
 • Patent PL 182748 "Przyrząd pomiarowy z przepływem rewersyjnym do wyznaczania wskaźnika intensywności procesów życiowych osadu czynnego, zwłaszcza w biotechnologii", 11.05.2001 P.Ostrowski i inni
 • Wzór użytkowy PL56904 "Urządzenie ślizgowe do przemieszczania ustroju nośnego mostu", 26.02.1999 P.Ostrowski i inni
 • Patent PL 171894 "Sposób i urządzenie o napędzie pneumatycznym do przesuwania z quasi stałą prędkością dużych mas na znaczne odległości, zwłaszcza do przesuwania poprzecznego długich płyt", 29.11.1996 P.Ostrowski i inni
 • Patent PL170828 "Quasi zamknięta komora pomiarowa, zwłaszcza do pomiarów szybkości zużycia tlenu przez mikroorganizmy w odizolowanej od otoczenia próbce", 10.02.1997 P.Ostrowski i inni
 • Patent PL 168841 "Urządzenie do dynamicznej rektyfikacji pionowego położenia wielkogabarytowego elementu zwłaszcza przęsła mostu, podczas jego przesuwania w płaszczyźnie poziomej", 22.04.1997 P.Ostrowski i inni
 • Patent PL168062 "Przyrząd Pomiarowy do wyznaczania kinetycznego wskaźnika zużycia tlenu przez osad czynny", 05.02.1996 P.Ostrowski i inni
 • Patent PL 167762 "Przyrząd pomiarowy, zwłaszcza do wyznaczania aktywności oddechowej mikroorganizmów", 22.01.1996 P.Ostrowski,J.Mędrych, L.Remiorz i inni
 • Patent PL WU 56904 "Urządzenie ślizgowe do przemieszczania ustroju nośnego mostu.", 26.02.1999 WUP:02/99 Ostrowski P., Kurowicz M., Głomb J., Weseli J., Kulawik A.
 • Patent PL 208085 "Sonda do quasi ciągłego poboru spalin na ścianie wewnętrznej ekranu zwłaszcza w kotłach z pyłowymi palnikami o niskiej emisji NOx.", 14.11.2005 WUP:03/11 Ostrowski P., Pronobis M., Kalisz S., Wejkowski R., Thoma K.
 • Zgłoszenie patentowe P 377807 "Sposób i stanowisko z zamkniętym obiegiem wody o stabilizowanej wydajności, zwłaszcza do kalibracji przepływomierzy cieczy.", BUP 30.04.2007 Ostrowski P., Mędrych J.
 • Patent PL 208089 "Przemysłowy przyrząd pomiarowy do wyznaczania in-situ wskaźnika zużycia tlenu napowietrzonej próbki osadu czynnego, zwłaszcza w biotechnologii.", 31.03.2011 WUP:03/11 Ostrowski P., Miksch K., Surmacz-Górska J., Kawa K.
 • Patent PL 210372 "Sposób i urządzenie do wyrównywania pól temperatur i stężeń składników spalin w komorach paleniskowych, zwłaszcza kotłów energetycznych.", 19.01.2012 WUP:01/12 Ostrowski P., Pronobis M., Gramatyka F., Wejkowski R., Ciukaj Sz., Hernik B.
 • Patent PL 211818 "Sposób i urządzenie do bieżącego pomiaru parametrów gazu palnego w rurociągach dostawczych.", 29.06.2012 WUP:06/12 Breja A., Mróz J. , Małachowski M., Ostrowski P., Mironowicz W.
 • Patent PL 212497 "Sposób i instalacja pirolizy biomasy przed procesem współspalania, zwłaszcza w kotłach energetycznych.", 19.12.2008 Ostrowski P., Pronobis M., Kalisz S., Gramatyka F., Wejkowski R.
 • Patent PL 212557 "Sposób oraz instalacja karbonizacji i zgazowania biomasy przed procesem współspalania, zwłaszcza w kotłach energetycznych.", 19.12.2008 Pronobis M., Ostrowski P., Kalisz S., Gramatyka F., Wejkowski R.
 • Zgłoszenie patentowe P 386856 "Sposób wykorzystania powietrza z wentylacji kopalń z niskim udziałem metanu.", BUP 21.06.2010 Ostrowski P., Pronobis M., Gramatyka F., Wejkowski R., Goszyc M.
 • Zgłoszenie patentowe P 386857 "Sposób i instalacja zgazowania biomasy przed procesem współspalania, zwłaszcza w kotłach energetycznych.", BUP 21.06.2010 Ostrowski P., Pronobis M., Kalisz S., Gramatyka F.,Wejkowski R.
 • Zgłoszenie patentowe EP12460004 "Method and meter for the measurement of gas flux in short closed ducts of large cross section area, particularly in boiler air/flue gas and ventilation circuits.", 03.02.2012 Ostrowski P., Pronobis M., Kalisz S., R.Wejkowski, Remiorz L. (Prywatny)
 • Zgłoszenie patentowe P 393836 "Sposób pomiaru i miernik strumienia gazu w krótkich kanałach zamkniętych o dużej powierzchni przekroju zwłaszcza w obiegach powietrzno-spalinowych kotłów i wentylacji.", BUP 13.08.2011 Ostrowski P., Pronobis M., Kalisz S., Wejkowski R.,Remiorz L.
 • Zgłoszenie patentowe P 389913 "Sygnalizator i sposób pomiaru poziomu napełnienia stałym substratem termicznego reaktora chemicznego, zwłaszcza do zgazowania paliw.", BUP 20.06.2011 Ostrowski P., Pronobis M., Iluk T., Kalisz S., Sobolewski A.
 • Zgłoszenie patentowe P 390728 "Sposób oraz instalacja odzysku ciepła i mokrego oczyszczania niskotemperaturowych spalin odprowadzanych do otoczenia, zwłaszcza z komór spalania.", BUP 26.09.2011 Ostrowski P., Pronobis M., Gramatyka F., Olewiński H., Habram T.
 • Zgłoszenie patentowe P.390729 "Sposób i instalacja wykorzystania ciepła odzyskanego w układach schładzania niskotemperaturowych spalin odprowadzanych do otoczenia, zwłaszcza z komór spalania.", BUP 26.09.2011 Ostrowski P., Pronobis M., Gramatyka F., Olewiński H., Habram T.
 • Zgłoszenie patentowe P 392088 "Sposób egzotermicznego obniżenia emisji metanu i słonych wód, zwłaszcza w kopalniach węgla kamiennego.", BUP 13.02.2012 Ostrowski P., Pronobis M., Gramatyka F., Kalisz S., Wejkowski R., Iluk T., Remiorz L.
 • Zgłoszenie patentowe P 392087 "Sposób i komora z mieszaczem do ujednorodniania temperatury i składu spalin lub gazów inertnych, zwłaszcza w kotłach energetycznych i piecach przemysłowych.", BUP 13.02.2012 Ostrowski P., Pronobis M., Gramatyka F., Kalisz S., Wejkowski R.
 • Zgłoszenie patentowe P 392145 "Sposób i przyrząd pomiarowy natężenia absorbowanego promieniowania cieplnego, zwłaszcza w badaniach odporności ogniowej.", BUP 27.02.2012 Ostrowski P., Mędrych J., Ostrowski Z.
 • Patent faza zgłoszenia "Sposób i urządzenie do ograniczania korozji, żużlowania, emisji NOX oraz metali ciężkich zwłaszcza w kotłach energetycznych." 07.2011Pronobis M., Sołtys J., Ostrowski P.
 • Korczak A. Kustosz R. Bujok W. Synowiec T. Altyntsev E. Pompa odśrodkowa jednostrumieniowa. P.390781 zgłoszenie z 2010-03-22. Patent udzielony 13. 08. 2013, numer będzie nadany
 • Korczak A. Peczkis G. Zagorulko A. Pompa odśrodkowa wielostopniowa. Zgłoszenie patentowe Nr P 391 729 z 05.07.10. Patent udzielony 11. 10. 2013. Numer będzie nadany
 • Korczak A. Synowiec T. Zabezpieczenia monoblokowej pompy wirowej przed skutkami uszkodzenia uszczelnienia ślizgowego. P.402809 zgłoszenie z 2013-02-18
 • Remiorz L., CHmielniak T., Kotowicz J., Dykas S., Rulik S. Sposób separacji gazów, zwłaszcza CO2, zgłoszenie z 2014.12.04
 • Korczak A., Peczkis G., Zagorulko A. Pozioma pompa odśrodkowa wielostopniowa Patent nr 216 809 patent trwa od 2010.07.05 udzielony 11.06.2014
 • Korczak A., Peczkis G., Perchał S. Reduktor przepływu płynu (nr zgłoszenia P 398691) Patent trwa od 02.04.2012 udzielony 25.11.2014r