Publikacje

warning: Parameter 2 to gmap_gmap() expected to be a reference, value given in /includes/module.inc on line 483.
Wersja do wydruku


PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW ZAKŁADU MIERNICTWA I AUTOMATYKI PROCESÓW ENERGETYCZNYCH

RIE-5.4PUBLIKACJE W CZASOPISMACH

2018

 1. Remiorz L., Kotowicz J., Uchman W.: Comparative assessment of the effectiveness of a free piston Stirling engine-based micro-cogeneration unit and a heat pump. Energy, 148C, 2018, 134-147, DOI: 10.1016/j.energy.2018.01.129

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

2018

PUBLIKACJE W CZASOPISMACH

2017

 1. Grzegorz Wiciak. The application of membrane separator arranged in series-parallel mode to removal of carbon dioxide from flue gases generated in heat and power industry, Desalination And Water Treatment - Science And Engineering, 64(2017) 359-364 doi: 10.5004/dwt.2017.11414
 2. Kotowicz J., Job M.: Modeling a membrane reactor for a zero-emission combined cycle power plant. Journal of Power Technologies 97 (1) (2017) 7-14
 3. Kotowicz J., Jurczyk M., Ogulewicz W., Węcel D.: Charakterystyki dynamiczne przebiegu procesu elektrolizy. Rynek Energii 2017, 128(1), 50-55
 4. Bartela Ł., Kotowicz J., Dubiel K.: Ekonomiczna ocena zasadności zastosowania silnika Stirlinga w układzie kogeneracyjnym opartym na zgazowaniu biomasy. Rynek Energii 2017, 129(2), 80-87
 5. Kotowicz J., Berdowska S. Skorek-Osikowska A., The influence of membrane-cryogenic technology of oxygen separation from air on the efficiency of supercritical coal units with the CCS installation. Desalination and Water Treatment, 2017;64:392-399.
 6. Skorek-Osikowska A., Bartela Ł., Kotowicz J., Thermodynamic and ecological assessment of selected coal-fired power plants integrated with carbon dioxide capture. Applied Energy; DOI: 10.1016/j.apenergy.2017.05.055.
 7. Bartela Ł., Kotowicz J., Remiorz L., Skorek-Osikowska A., Dubiel K., Assessment of the economic appropriateness of the use of Stirling engine as additional part of a cogeneration system based on biomass gasification. Renewable Energy 2017;112:425-443
 8. Kotowicz J., Bartela Ł., Węcel D., Dubiel K., Hydrogen generator characteristics for storage of renewably-generated energy. Energy 2017;118:156-171
 9. Skorek-Osikowska A., Remiorz L., Bartela Ł., Kotowicz J., Potential for the use of micro-cogeneration prosumer systems based on the Stirling engine with an example in the Polish market. Energy; doi.org/10.1016/j.energy.2017.05.066
 10. Kotowicz J., Job M.: Analiza termodynamiczna zeroemisyjnej elektrowni gazowo-parowej ze spalaniem tlenowym i suchą recyrkulacją spalin" Rynek Energii 2017, 130(3), 92-98
 11. Uchman W., Skorek-Osikowska A., Werle S.: Evaluation of the potential of the production of electricity and heat using energy crops with phytoremediation features. Applied Thermal Engineering 2017, 126C, 194-203, DOI:10.1016/j.applthermaleng.2017.07.142
 12. Kotowicz J., Remiorz L., Uchman W.: Charakterystyki stanów przejściowych silnika Stirlinga z wolnym tłokiem pracującego w układzie mikrokogeneracyjnym. Rynek Energii 2017, 4(131), 41-46
 13. Kotowicz J., Brzęczek M., Job M.: The influence of carbon capture and compression unit on the characteristics of ultramodern combined cycle power plant. International Journal of Global Warming, Vol. 12, No. 2, 2017 s. 164 - 187.
 14. Balicki A., Kotowicz J.: Analysis of efficiency of ‘zero-emission’ oxy-type ultra-supercritical power unit based on high-temperature membranes. International Journal of Global Warming, Vol. 12, No. 2, 2017 s. 188 - 206.
 15. Skorek-Osikowska A., Uchman W., Werle S.: Modeling of energy crops gasification based on experimental data. ACEE Architecture, Civil Engineering and Environment 2017, 3, 135-141
 16. Skorek-Osikowska A., Kotowicz J., Uchman W.: Thermodynamic assessment of the operation of a self-sufficient, biomass based district heating system integrated with a Stirling engine and biomass gasification. Energy 2017, 141, 1764-1778, DOI: 10.1016/j.energy.2017.11.106
 17. Kotowicz J., Bartela Ł., Dubiel-Jurgaś K. Analysis of energy storage system with distributed hydrogen production and gas turbine. Archives of Thermodynamics 2017, 38(4), 65–87.
 18. Kotowicz J., Brzęczek M., Job M.: Kierunki rozwoju nowoczesnych elektrowni gazowo-parowych z instalacją wychwytu i sprężania CO2. Energetyka 2017, 11(761), 683-691.
 19. Kotowicz J., Job M., Brzęczek M.: Elektrownie gazowo-parowe z zaawansowanymi technologiami niskoemisyjnymi. Rynek Energii 2017, 6(133), 33-40.
 20. Michalski S., Grzywnowicz K., Remiorz L. Zjawisko chłodzenia termo akustycznego – koncepcja stanowiska badawczego. Rynek Energii 2017;133(6):73-79.

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

2017

 1. Jurczyk M.: Przegląd wybranych metod wytwarzania wodoru. Współczesne Problemy Energetyki IV. Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Pikonia i Magdaleny Bogackiej, Gliwice 2017, 145 - 152
 2. Dubiel K.: Dobór mocy nominalnej generatora wodoru współpracującego z farmą wiatrową. Referat w monografii naukowej "Współczesne problemy energetyki IV " pod redakcją Krzysztofa Pikonia i Moniki Czop. Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów. 2017, s. 153-158. ISBN 978-83-930222-3-3
 3. Uchman W.: Symulacja warunków pracy dla domowego układu mikrokogeneracyjnego. Współczesne problemy energetyki IV. Praca zbiorowa pod red. Krzysztofa Pikonia i Magdaleny Bogackiej. Gliwice: Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 2017, s. 159-164, ISBN 978-83-930222-3-3
 4. Kotowicz J., Jurczyk M., Węcel D.: Problems of hydrogen storage. Materiały konferencji: ПPOБЛEMЬI HEДPOПOЛЬЗOBAHИЯ MEЖДУHAPOДHЬIЙ ФOPУM-KOHKУPC MOЛOДЬIX УЧEHЬIX; St. Petersburg; Rosja; 19-21 kwietnia 2017. ISBN 978-5-94211-781-8 (Чacть II)
 5. Kotowicz J., Dubiel K., Bartela Ł.: An economic analysis of the integration concept of the Stirling engine with the cogeneration system based on the biomass gasification. Materiały konferencji: ПPOБЛEMЬI HEДPOПOЛЬЗOBAHИЯ MEЖДУHAPOДHЬIЙ ФOPУM-KOHKУPC MOЛOДЬIX УЧEHЬIX; St. Petersburg; Rosja; 19-21 kwietnia 2017. ISBN 978-5-94211-781-8 (Чacть II)
 6. Kotowicz J., Uchman W.: Transient states characteristics of free-piston Stirling engine operating within µCHP unit. Materiały konferencji: ПPOБЛEMЬI HEДPOПOЛЬЗOBAHИЯ MEЖДУHAPOДHЬIЙ ФOPУM-KOHKУPC MOЛOДЬIX УЧEHЬIX; St. Petersburg; Rosja; 19-21 kwietnia 2017. ISBN 978-5-94211-781-8 (Чacть II)
 7. Kotowicz J., Jurczyk M., Węcel D.: Hydrogen as an energy carrier in Power to Gas to Power systems. Materiały konferencji: ПPOБЛEMЬI HEДPOПOЛЬЗOBAHИЯ MEЖДУHAPOДHЬIЙ ФOPУM-KOHKУPC MOЛOДЬIX УЧEHЬIX; St. Petersburg; Rosja; 19-21 kwietnia 2017. ISBN 978-5-94211-781-8 (Чacть II)
 8. Uchman W.: Silnik Stirlinga z wolnym tłokiem - przykłady zastosowań. Nowe Horyzonty Energetyki 2017, IMiUE, Politechnika Śląska, s. 83-89, ISBN 978-83-64497-12-4
 9. Kotowicz J., Węcel D., Bartela Ł., Jurczyk M., Dubiel K.: Badania generatora wodoru i ogniwa paliwowego współpracujących z instalacją Power to Gas to Power. Materiały konferencyjne XXIII Zjazdu Termodynamików, 19-22 września 2017, Ustroń, s. 1219-1229, ISBN 978-83-61506-41-6
 10. Kotowicz J., Job M., Analiza termodynamiczna zeroemisyjnej elektrowni gazowo-parowej z reaktorem membranowym. Współczesne problemy termodynamiki. Praca zbiorowa pod red. Tomasza Burego i Andrzeja Szlęka, Gliwice 2017, s. 165-177. "XXIII Zjazd Termodynamików", 19-22 września 2017, Ustroń
 11. Kotowicz J., Brzęczek M.: Wielowariantowa analiza możliwości zwiększenia sprawności wytwarzania energii elektrycznej nowoczesnej elektrowni gazowo-parowej. Współczesne Problemy Termodynamiki. Praca zbiorowa pod redakcją Tomasza Burego i Andrzeja Szlęka. Str. 253 - 266. (ISBN: 978-83-61506-41-6)
 12. Werle S., Uchman W., Ziółkowski Ł., Chabiński M.: Increasing the potential of energy crops application for heavy metal contaminated areas. Central European Conference ECOpole'17, 4-7 October, 2017. Abstracts. Electronic document: s. 38
 13. Bartela Ł., Kotowicz J., Dubiel K., Skorek-Osikowska A., Remiorz L. An economic analysis and an assessment of investment risk for biomass integrated gasification combined heat and power unit with a Stirling engine. Proceedings of the 12th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems,4-8 October 2017; 0156: 1-18.
 14. Bartela Ł., Kotowicz J., Kwiatek B., Dubiel K. Direct integration of coal-fired power plant with Compressed Air Energy Storage system. Proceedings of the 12th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems,4-8 October 2017; 0178: 1-15.
 15. Kotowicz J., Brzęczek M., Job M.: Kierunki rozwoju nowoczesnych elektrowni gazowo-parowych z instalacją wychwytu i sprężania CO2. XIII Konferencja PROBLEMY BADAWCZE ENERGETYKI CIEPLNEJ, Warszawa 2017. Książka streszczeń, s. 73.
 16. Kotowicz J., Brzęczek M., Job M.: Trendy rozwojowe nowoczesnych elektrowni gazowo-parowych. XIII Konferencja PROBLEMY BADAWCZE ENERGETYKI CIEPLNEJ, Warszawa 2017. Książka streszczeń, s. 74.
 17. Kotowicz J., Job M., Brzęczek M.: Elektrownie gazowo-parowe z zaawansowanymi technologiami niskoemisyjnymi. XIII Konferencja PROBLEMY BADAWCZE ENERGETYKI CIEPLNEJ, Warszawa 2017. Książka streszczeń, s. 75.

PUBLIKACJE W CZASOPISMACH

2016

 1. Uchman W., Werle S.: The use of low-calorific value gases in environmental protection engineering. ACEE Architecture, Civil Engineering and Environment 2016, 1, 127-132.
 2. Węcel D., Ogulewicz W., Kotowicz J., Jurczyk M.: Dynamika pracy elektrolizerów produkujących wodór. Rynek Energii 2016, 122(1), 59-65.
 3. Kotowicz J., Brzęczek M., Job M.: Analiza termodynamiczna układu gazowo-parowego z zastosowanym chłodzeniem parowym. Rynek Energii 2016, 122(1), 87-92.
 4. Kotowicz J., Brzęczek M., Job M.: Efficiency of Supercritical Coal Power Stations with integrated CO2 Capture and Compression Systems Based on Oxy-combustion Technology. Acta Energetica 2016, 1(26): 69-76.
 5. Skorek- Osikowska A., Bartela Ł., Kotowicz J., Dubiel K.: Use of a gas turbine in a hybrid power plant integrated with an electrolyser, biomass gasification generator and methanation reactor. Journal of Power Technologies 96 (2) (2016) 73-80
 6. Bartela Ł., Kotowicz J., Dubiel K.: Technical – economic comparative analysis of the energy storage systems equipped with the hydrogen generation installation. Journal of Power Technologies 96 (2) (2016) 92-100
 7. Kotowicz J., Brzęczek M., Bartela Ł.: Analiza nowoczesnych technik chłodzenia turbiny gazowej z zastosowanym spalaniem sekwencyjnym i ich wpływu na pracę elektrowni gazowo - parowej. Rynek Energii 2016, 124(3), 65-71.
 8. Kotowicz J., Michalski S. Thermodynamic and economic analysis of a supercritical and an ultracritical oxy-type power plant without and with waste heat recovery. Applied Energy 2016;179:806-820.
 9. Kotowicz J., Job M.: Thermodynamic analysis of the advanced zero emission power plant. Archives of Thermodynamics 2016;37(1):87–98.
 10. Uchman W., Job M., Skorek-Osikowska A.: The use of high moisture sewage sludge in the CHP unit integrated with biomass drying and gasification. ACEE Architecture, Civil Engineering and Environment 2016, 3, 147-152.
 11. Kotowicz J., Michalski S., Balicki A. Determination of technical and economic parameters of an ionic transport membrane air separation unit working in a supercritical power plant. Chemical and Process Engineering 2016,37(3):359-371. DOI: 10.1515/cpe-2016-0029
 12. Kotowicz J., Jurczyk M., Węcel D., Ogulewicz W.: Analysis of hydrogen production in alkaline electrolyzers. Journal of Power Technologies 96 (3) (2016) 149-156
 13. Uchman W., Werle S., Skorek-Osikowska A.: Energy crops as local energy carrier. Proceedings of ECOpole 2016, 10(1), 91-101. DOI: 10.2429/proc.2016.10(1)011
 14. Kotowicz J., Uchman W., Janusz-Szymańska K.: Stanowisko badawcze układu mikrokogeneracyjnego opartego na silniku Stirlinga. Rynek Energii 2016, 6(127), 70-75.
 15. Kotowicz J., Job M.: Porównanie termodynamiczne zeroemisyjnych elektrowni gazowo - parowych ze spalaniem tlenowym. Rynek Energii 2016, 6(127), 36-42.
 16. Kotowicz J., Berdowska. The influence of selected parameters on the efficiency and economic charactersistics of the oxy-type coal unit with a membrane-cryogenic oxygen separator. Archives of Thermodynamics 2016, 37(1), 73–85.
 17. Bartela Ł., Analizy bloku kogeneracyjnego na parametry nadkrytyczne zintegrowanego z instalacją separacji CO2. Prace Komisji Naukowych, Zeszyt nr 39-40, 167-168. Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach. Katowice 2016.
 18. Skorek-Osikowska A., Analizy układów pracujących w technologii oxy-spalania zintegrowanych z wychwytem dwutlenku węgla. Prace Komisji Naukowych, Zeszyt nr 39-40, 164-166. Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach. Katowice 2016.

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

2016

 1. Uchman W., Werle S., Skorek-Osikowska A.: Pozyskiwanie paliwa gazowego z roślin energetycznych. Materiały VI Konferencji Naukowo – Technicznej Energetyka Gazowa 2016, praca zbiorowa pod redakcją Łukasza Barteli, Jacka Kaliny, Janusza Kotowicza, Janusza Skorka. Gliwice 2016, Tom I, s. 171 – 188. ISBN 978-83-64497-03-2
 2. Kotowicz J., Brzęczek M.: Analiza nowoczesnych technik chłodzenia turbiny gazowej i ich wpływu na pracę elektrowni gazowo - parowej. Materiały VI Konferencji Naukowo - Technicznej Energetyka Gazowa 2016 Praca zbiorowa pod redakcją Barteli Ł., Kaliny J., Kotowicz J., Skorka J., Tom I str. 355 - 366.
 3. Bartela Ł., Dubiel K., Kotowicz J., Wpływ uwarunkowań technicznych oraz ekonomicznych na zasadność budowy instalacji magazynowania energii. Materiały VI Konferencji Naukowo – Technicznej Energetyka Gazowa 2016, praca zbiorowa pod redakcją Łukasza Barteli, Jacka Kaliny, Janusza Kotowicza, Janusza Skorka. Gliwice 2016, Tom II, s. 25 – 31. ISBN 978-83-61506-31-7.
 4. Kotowicz J., Job M., Modelowanie reaktora membranowego dla zeroemisyjnej elektrowni gazowo-parowej. Materiały VI Konferencji Naukowo – Technicznej Energetyka Gazowa 2016, praca zbiorowa pod redakcją Łukasza Barteli, Jacka Kaliny, Janusza Kotowicza, Janusza Skorka. Gliwice 2016, Tom II, s. 287 – 303. ISBN 978-83-61506-31-7.
 5. Mikosz D., Analiza ekonomiczna dwuwariantowej nadbudowy nadkrytycznego bloku węglowego zintegrowanego z instalacją ccs. Materiały VI Konferencji Naukowo – Technicznej Energetyka Gazowa 2016, praca zbiorowa pod redakcją Łukasza Barteli, Jacka Kaliny, Janusza Kotowicza, Janusza Skorka. Gliwice 2016, Tom II, s. 305 – 318. ISBN 978-83-61506-31-7.
 6. Kotowicz J., Jurczyk M., Ogulewicz W., Węcel D., Analiza możliwości wytwarzania wodoru w elektrolizerach alkalicznych. Materiały VI Konferencji Naukowo – Technicznej Energetyka Gazowa 2016, praca zbiorowa pod redakcją Łukasza Barteli, Jacka Kaliny, Janusza Kotowicza, Janusza Skorka. Gliwice 2016, Tom II, s. 409 – 422. ISBN 978-83-61506-31-7.
 7. Remiorz L., Kotowicz J., Bartela Ł., Skorek-Osikowska A., Optymalizacja wybranych parametrów konstrukcyjnych silnika Stirlinga – analiza wstępna. Materiały VI Konferencji Naukowo – Technicznej Energetyka Gazowa 2016, praca zbiorowa pod redakcją Łukasza Barteli, Jacka Kaliny, Janusza Kotowicza, Janusza Skorka. Gliwice 2016, Tom II, s. 457 – 464. ISBN 978-83-61506-31-7.
 8. Bartela Ł., Kotowicz J., Skorek-Osikowska A., Remiorz L., Dubiel K., Termodynamiczna oraz ekonomiczna analiza wykorzystania silnika Stirlinga w ramach układu kogeneracyjnego opartego na wykorzystaniu procesu zgazowania biomasy. Materiały VI Konferencji Naukowo – Technicznej Energetyka Gazowa 2016, praca zbiorowa pod redakcją Łukasza Barteli, Jacka Kaliny, Janusza Kotowicza, Janusza Skorka. Gliwice 2016, Tom II, s. 135 – 148. ISBN 978-83-61506-31-7.
 9. Skorek-Osikowska A., Kotowicz J., Bartela Ł., Remiorz L., Wykorzystanie układów mikro-CHP bazujących na silniku Stirlinga w układach energetyki prosumenckiej– analiza przypadku. Materiały VI Konferencji Naukowo – Technicznej Energetyka Gazowa 2016, praca zbiorowa pod redakcją Łukasza Barteli, Jacka Kaliny, Janusza Kotowicza, Janusza Skorka. Gliwice 2016, Tom II, s. 203 – 210. ISBN 978-83-61506-31-7.
 10. Dubiel K.: Power to Gas: przegląd technologii wraz z wybranymi zagadnieniami ekonomicznymi. Materiały Sympozjum Studenckiego Koła Naukowego Techniki Cieplnej: Nowoczesne technologie magazynowania energii oraz modelowanie matematyczne systemów energetycznych, Szczyrk, 18-20 maja 2016. Praca zbiorowa pod redakcją Wojciecha Stanka i Lucyny Czarnowskiej, s. 19-22. ISBN 978-83-61506-32-4
 11. Kotowicz J., Bartela Ł., Dubiel K.: Integracja bloku energetycznego z systemem magazynowania energii. Referat wygłoszony na: Gospodarujemy racjonalnie energią. Formu Energetyków GRE 2016. XV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Szczyrk, 27-29 czerwca 2016
 12. Kotowicz J., Brzęczek M., Bartela Ł.: Analiza nowoczesnych technik chłodzenia turbiny gazowej z zastosowanym spalaniem sekwencyjnym i ich wpływu na pracę elektrowni gazowo-parowej. Referat wygłoszony na Krajowej Konferencji KTC'2016: Turbiny cieplne Teoria Konstrukcja Eksploatacja. Szczyrk, 22-24 czerwca 2016.
 13. Bartela Ł, Kotowicz J., Dubiel K., Remiorz L., Skorek-Osikowska A.: Use of the Stirling engine in a cogeneration system based on a biomass gasification process. Materiały konferencji 12th International Conference "Biomass for Energy". Kijów, 20-21 września 2016 Dostępny w Internecie: https://www.dropbox.com/sh/4yxhc7neftvgcm8/AADvPKMyNDbzpkkIUdlFmNDKa?dl=0
 14. Skorek-Osikowska A., Remiorz L., Bartela Ł., Kotowicz J., Dubiel K.: Analysis of the operation of a CHP unit based on the Stirling engine integrated with biomass gasification and heat storage. Materiały konferencji 12th International Conference "Biomass for Energy". Kijów, 20-21 września 2016 Dostępny w Internecie: https://www.dropbox.com/sh/4yxhc7neftvgcm8/AADvPKMyNDbzpkkIUdlFmNDKa?dl=0
 15. Kotowicz J., Bartela Ł., Optymalizacja i możliwości poprawienia charakterystyk elektrociepłowni gazowo-parowych. Seminarium Komitetu Problemów Energetyki PAN "Perspektywy rozwoju kogeneracji w Polsce". Warszawa, 22 listopada 2016

PUBLIKACJE W CZASOPISMACH

2015

 1. Skorek-Osikowska A., Bartela Ł., Kotowicz J., A comparative thermodynamic, economic and risk analysis concerning implementation of oxy-combustion power plants integrated with cryogenic and hybrid air separation units. Energy Conversion and Management 2015;92:421-430
 2. Kotowicz J., Michalski S., Influence of four-end HTM parameters on the thermodynamic and economic characteristics of a supercritical power plant. Energy 2015;81:662-673
 3. Kotowicz J., Job M., Brzęczek M.: The thermodynamic analysis of the combined cycle gas turbine units without and with carbon capture installation. Journal of Polish CIMAC 2015, Vol 9, No. 1, s. 69 - 78.
 4. Kotowicz J., Brzęczek M., Job M., Ogulewicz W., Węcel D.: Charakterystyki ekonomiczne nadkrytycznego bloku typu oxy zintegrowanego z modułami ORC. Rynek Energii 2015, 116(1), 57-63.
 5. Bartela Ł., Skorek-Osikowska A., Kotowicz J.: Analiza integracji nadkrytycznego bloku kogeneracyjnego z membranową instalacją separacji CO2. Rynek Energii 2015, 116(1), 64-70.
 6. Leszek Remiorz, Małgorzata Hanuszkiewicz-Drapała, Cumulated energy consumption in a heat pump system using a U-tube ground heat exchanger in a moderate climate, Energy and Buildings, Available online 7 March 2015, ISSN 0378-7788, http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.03.004. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778815001966)
 7. Leszek Remiorz, Piotr Ostrowski, An instrument for the measurement of density of a liquid flowing in a pipeline, Flow Measurement and Instrumentation, Volume 41, March 2015, Pages 18-27, ISSN 0955-5986, http://dx.doi.org/10.1016/j.flowmeasinst.2014.10.003. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0955598614001228)
 8. Janusz-Szymańska K., Dryjańska A.: Possibilities for improving the thermodynamic and economic characteristics of an oxy-type power plant with a cryogenic air separation unit. Energy, 2015, 10.1016/j.energy.2015.03.049
 9. Skorek-Osikowska A., Bartela Ł., Kotowicz J., Thermodynamic and economic effectiveness of a CHP unit with piston engine fueled with gas from biomass gasification. Journal of Power Technologies 2015, 95(1):73-78.
 10. Kotowicz J., Michalski S., Ogulewicz W., Węcel D., Dobór optymalnych pod względem ekonomicznym parametrów pracy membranowej tlenowni zintegrowanej z nadkrytycznym blokiem węglowym.Rynek Energii 2015, 117(2):91-98.
 11. Kotowicz J., Balicki A., Węcel d., Ogulewicz W., Analiza efektywności ekonomicznej nadkrytycznej elektrowni oxy z kotłem CFB i instalacją separacji powietrza z membraną wysokotemperaturową. Rynek Energii 2015, 117(2):85-90.
 12. Kotowicz J., Job M., Brzęczek M., The characteristics of ultramodern combined cycle power plants. Energy 2015;92:197-211
 13. Bartela Ł., Kotowicz J., Kubiczek H., Skorek-Osikowska A., Brzęczek M., Thermodynamic and economical analysis of the ORC module application to an existing combined heat and power unit with the backpressure turbine. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A, Journal of Power and Energy, 2015;229(6):613–627
 14. Kotowicz J., Brzęczek M., Job M. Analiza termo - ekonomiczna nadkrytycznego bloku węglowego typu oxy z modułami ORC. Rynek Energii 2015, 118(3):64-71.
 15. Kotowicz J., Michalski S., Węcel D., Ogulewicz W. Elektrownia oxy z jonową membraną separacyjną - analiza techniczno-ekonomiczna z oszacowaniem ryzyka inwestycyjnego. Rynek Energii 2015, 118(3):72-79.
 16. Bartela Ł., Skorek-Osikowska A., Kotowicz J., An analysis of the investment risk related to the integration of a supercritical coal-fired combined heat and power plant with an absorption installation for CO2 separation. Applied Energy 2015;156:423-435
 17. Kotowicz J., Jurczyk M.: Wyznaczanie sprawności diabatycznych instalacji CAES. Rynek Energii 2015;119(4):49-56
 18. Skorek-Osikowska A., Bartela Ł., Kotowicz J., Thermodynamic and economic evaluation of a CO2 membrane separation unit integrated into a supercritical coal-fired heat and power plant. Journal of Power Technologies 2015;95 (3):201–210.
 19. Bartela Ł., Remiorz L., Ocena zasadności stosowania koncentratorów promieniowania słonecznego w zakresie produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu. Rynek Energii 2015;121(6):81-85.
 20. Remiorz L., Kotowicz J., Bartela Ł., Skorek-Osikowska A., Metodologia numerycznego modelowania obiegów Stirlinga. Rynek Energii 2015;121(6):53-57.
 21. Kotowicz J., Job M., Brzęczek M., Porównanie różnych struktur zaawansowanej technologicznie zeroemisyjnej elektrowni gazowo-parowej. Energetyka 2015;737(11):706-711.
 22. Kotowicz J., Job M., Bartela Ł., Brzęczek M., Skorek-Osikowska A., Utilization of heat recovered from compressed gases in an oxy-combustion power unit to power the Organic Rankine Cycle module. Journal of Power Technologies 2015 95(4):239-249.
 23. Kotowicz J., Job M., Brzęczek M.: Maximisation of Combined Cycle Power Plant Efficiency. Acta Energetica 2015, 4(25):42-48.
 24. Kotowicz J., Brzęczek M., Job M.: The improvement of environmental characteristics of the combined cycle power plant by the implementation of the carbon capture installation. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 44 (116), 2015, 19 - 24.

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

2015

 1. Kotowicz J., Balicki A., Węcel D., Ogulewicz W.: Analiza efektywności ekonomicznej nadkrytycznej elektrowni oxy z kotłem CFB i instalacją separacji powietrza z membraną wysokotemperaturową. Zarządzanie energią i teleinformatyka ZET 2015 - Materiały i studia. KAPRINT 2015 s. 75 - 86.
 2. Kotowicz J., Michalski S., Ogulewicz W., Węcel D.: Dobór optymalnych pod względem ekonomicznym parametrów pracy membranowej tlenowni zintegrowanej z nadkrytycznym blokiem węglowym. Zarządzanie energią i teleinformatyka ZET 2015 - Materiały i studia. KAPRINT 2015 s. 87 - 102.
 3. Dryjańska A.: Zwiększenie sprawności termicznej kotła pracującego w super-nadkrytycznym bloku energetycznym typu oxy poprzez wykorzystanie azotu do suszenia paliwa. Materiały konferencyjne II. Interdyscyplinarnej Sesji Wyjazdowej Doktorantów Politechniki Śląskiej, Szczyrk, 5-6.12.2014 (złożony do druku)
 4. Dryjańska A.: Ocena możliwości obniżenia energochłonności procesu separacji CO2 w instalacji CCS, współpracującej z węglowym blokiem super-nadkrytycznym typu oxy. Seminarium Grudniowe 2014 Studenckiego Koła Naukowego Czyste Technologie Energetyczne, Szczyrk, 12-14.12.2014 (prezentacja)
 5. Kotowicz J., Jurczyk M., Wpływ instalacji CCS na charakterystyki termodynamiczne i ekonomiczne nadkrytycznej elektrowni węglowej. Współczesne Problemy Energetyki II. Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Pikonia i Magdaleny Bogackiej, Gliwice 2015, 107 - 116.
 6. Kotowicz J., Jurczyk M., Wyznaczanie sprawności diabatycznych instalacji CAES. XV Konferencja Naukowo Techniczna Rynek Gazu 2015, Nałęczów 22-24 czerwca. Praca zbiorowa pod redakcją Henryka Kapronia, wydawnictwo Kaprint, Lublin 2015, 69 - 80.
 7. Kotowicz J., Brzęczek M.: Zagospodarowanie ciepła odpadowego w nowoczesnym układzie gazowo - parowym z instalacją wychwytu i sprężania CO2 poprzez siłownie ORC. Referat w monografii naukowej "Współczesne problemy energetyki II" pod redakcją Krzysztofa Pikonia i Magdaleny Bogackiej. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, Gliwice 2015, str. 128-135.
 8. Kotowicz J., Brzęczek M., Job M., Efektywność nadkrytycznych elektrowni węglowych zintegrowanych z instalacjami wychwytu i sprężania CO2 w technologii oxy-combustion. Konferencja APE '15 - Aktualne problemy w elektroenergetyce, zeszyt 2, s. 14-22. 17-19 czerwca 2015, Jastrzębia Góra.
 9. Kotowicz J., Job M., Brzęczek M., Maksymalizacja sprawności elektrowni gazowo-parowych. Konferencja APE '15 - Aktualne problemy w elektroenergetyce, zeszyt 2, s. 23-29. 17-19 czerwca 2015, Jastrzębia Góra.
 10. Kotowicz J., Brzęczek M., Job M.,Thermodynamic analysis of the integration of an advanced Combined Cycle Power Plant with ORC modules. PROCEEDINGS OF ECOS 2015 - THE 28TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON EFFICIENCY, COST, OPTIMIZATION, SIMULATION AND ENVIRONMENTAL IMPACT OF ENERGY SYSTEMS JUNE 30 - JULY 3, 2015, PAU, FRANCE
 11. Kotowicz J., Job M., Brzęczek M.,Optimization of the structure of the Combined Cycle Power Plant with Oxy-combustion – Case study. PROCEEDINGS OF ECOS 2015 - THE 28TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON EFFICIENCY, COST, OPTIMIZATION, SIMULATION AND ENVIRONMENTAL IMPACT OF ENERGY SYSTEMS JUNE 30 - JULY 3, 2015, PAU, FRANCE
 12. Kotowicz J., Ogulewicz W., Węcel D., Jurczyk M: Analysis of hydrogen electrolyzer work. The 19th Annual International Conference Energy and Environment 2015. Materiały konferencyjne Ostrava, 2015, 44-48.
 13. Kotowicz J., Job M., Brzęczek M.: The influence of parameters of air separation unit and CO2 compression unit on characteristics of combined cycle power plant with oxycombustion. The 19th Annual International Conference Energy and Environment 2015. Materiały konferencyjne Ostrava, 2015, 86-91.
 14. Kotowicz J., Job M., Brzęczek M.: Porównanie różnych struktur zaawansowanej technologicznie zero-emisyjnej elektrowni gazowo-parowej ze spalaniem tlenowym. XII Konferencja PROBLEMY BADAWCZE ENERGETYKI CIEPLNEJ, Warszawa 2015. Książka streszczeń, s. 41.
 15. Kotowicz J., Michalski S.: Effectiveness of a supercritical and ultracritical zero-emission oxy-type power plant with ion transport membrane for oxygen production. XII Konferencja PROBLEMY BADAWCZE ENERGETYKI CIEPLNEJ, Warszawa 2015. Książka streszczeń, s. 42.
 16. Kotowicz J., Berdowska S.: The influence of the membrane-cryogenic technology of the oxygen separation from air on the efficiency of the supercritical coal unit with CCS installation. XII Konferencja PROBLEMY BADAWCZE ENERGETYKI CIEPLNEJ, Warszawa 2015. Książka streszczeń, s. 43.
 17. Skorek-Osikowska A., Kotowicz J., Bartela Ł., Remiorz L.: Potencjał wykorzystania układów mikro-CHP bazujących na silniku Stirlinga w energetyce rozproszonej. XII Konferencja PROBLEMY BADAWCZE ENERGETYKI CIEPLNEJ, Warszawa 2015. Książka streszczeń, s. 84.
 18. Bartela Ł., Kotowicz J., Skorek-Osikowska A., Remiorz L.: Analiza wykorzystania silnika Stirlinga w układzie kogeneracyjnym bazującym na procesie zgazowania biomasy. XII Konferencja PROBLEMY BADAWCZE ENERGETYKI CIEPLNEJ, Warszawa 2015. Książka streszczeń, s. 85.
 19. Remiorz L., Kotowicz J., Skorek-Osikowska A., Bartela Ł.: Analityczne i numeryczne wyznaczanie parametrów obiegów Stirlinga na przykładzie analizy Schmidta. XII Konferencja PROBLEMY BADAWCZE ENERGETYKI CIEPLNEJ, Warszawa 2015. Książka streszczeń, s. 86.
 20. Kotowicz J., Brzęczek M., Job M.: Analiza termodynamiczna układu gazowo-parowego z zastosowanym chłodzeniem parowym. XII Konferencja PROBLEMY BADAWCZE ENERGETYKI CIEPLNEJ, Warszawa 2015. Książka streszczeń, s. 103
 21. Dubiel K.: Wpływ konfiguracji układu gazowo-parowego na charakterystyki termodynamiczne i ekonomiczne elektrowni gazowo-parowej. Referat w monografii naukowej "Współczesne problemy energetyki III" pod redakcją Krzysztofa Pikonia i Moniki Czop. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, Gliwice 2015, str. 39-52
 22. Uchman W., Werle S., Skorek-Osikowska A.: Zastosowanie gazu ze zgazowania osadów ściekowych oraz mikroalg w układzie kogeneracyjnym z gazowym silnikiem tłokowym. Współczesne Problemy Energetyki III, praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Pikonia i Moniki Czop, Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, Gliwice 2015, s. 163 - 174.
 23. Uchman W., Werle S., Skorek-Osikowska A.: Energy crops as local energy carrier. Chemical substance in environment, The 24th Annual Central European Conference ECOpole'15, Jarnołtówek 2015, dysk optyczny (CD-ROM) s. 84

PUBLIKACJE W CZASOPISMACH

2014

 1. Kotowicz J., Michalski S., Efficiency analysis of a hard-coal-fired supercritical power plant with a four-end high-temperature membrane for air separation. Energy 2014;64:109-119
 2. Bartela Ł., Skorek-Osikowska A., Kotowicz J., Economic analysis of a supercritical coal-fired CHP plant integrated with an absorption carbon capture installation. Energy 2014;64:513-523
 3. Skorek-Osikowska A, Bartela Ł, Kotowicz J, Sobolewski A, Iluk T. Remiorz L. The influence of the size of the CHP system integrated with a biomass fuelled gas generator and piston engine on the thermodynamic and economic effectiveness of electricity and heat generation. Energy 2014, 67, 328-340
 4. Marcinkowski W., Korczak A., Kundera C., The Centrifugal Pump with the Impeller Supported in Sealing Clearances. Proceedings of Terotechnology 2013. Advanced Materials Research Vol. 874 (2014) pp 83-88. Online available since 2014/Jan/08 at www.scientific.net. © (2014) Trans Tech Publications, Switzerland. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.874.83
 5. Kotowicz J, Balicki A. Enhancing the overall efficiency of a lignite-fired oxyfuel power plant with CFB boiler and membrane-based air separation unit. Energy Conversion and Management 80C (2014), pp. 20-31
 6. Bartela Ł., Skorek-Osikowska A., Kotowicz J., Thermodynamic, ecological and economic aspects of the use of the gas turbine for heat supply to the stripping process in a supercritical CHP plant integrated with a carbon capture installation. Energy Conversion and Management 2014;85:750-763
 7. Bartela Ł., Skorek-Osikowska A., Kotowicz J., Analiza ryzyka inwestycyjnego związanego z wdrożeniem technologii separacji CO2 w nadkrytycznej elektrociepłowni węglowej. Rynek Energii 2014,110(1):90-95
 8. Kotowicz J. Systemowe uwarunkowania integracji układu CCS z blokiem węglowym. Energetyka 2014, (1):38-46
 9. Kotowicz J.: Potencjał poprawy efektywności układów gazowo - parowych na gaz ziemny. Energetyka 2014,(5):276-279
 10. Janusz-Szymańska K., Kotowicz J.: Konsekwencje termodynamiczne i ekonomiczne wprowadzenia do bloku energetycznego membranowej instalacji wychwytu gazu cieplnego (CO2). Rynek Energii 2014, 112(3):76-81
 11. Kotowicz J., Job M., Brzęczek M.: Porównanie termodynamiczne elektrowni gazowo - parowych bez i z wychwytem CO2. Rynek Energii 2014,112(3):82-87
 12. Brzęczek M., Job M.: Porównanie ekonomiczne elektrowni gazowo - parowych bez i z wychwytem CO2. Rynek Energii 2014,112(3):88-92
 13. Skorek-Osikowska A., Bartela Ł., Kotowicz J., Influence of the selected parameters on the effectiveness of IGCC system integrated with CCS installation. Chemical and Process Engineering 2014,35 (2):233-248.
 14. Bartela Ł., Brzęczek M.: Analysis of the use of cooling heat of compressed gas to supply the Rankine cycle with a low-boiling medium. Rynek Energii 2014, 113(4), 130-135.
 15. Remiorz L., Skorek-Osikowska A.: Research stand with a micro-cogeneration unit based on a free-piston stirling engine. Rynek Energii 2014, 113(4):117-124.
 16. Kotowicz J., Balicki A., Michalski S.: Thermodynamic evaluation of supercritical oxy-type power plant with high-temperature three-end membrane for air separation. Archives of Thermodynamics 2014, Vol. 35(3):105-116.
 17. Balicki A., Bartela Ł., Characteristics modeling for supercritical circulating fluidized bed boiler working in oxy-combustion technology. Archives of Thermodynamics, Vol. 35(2014), No. 2, 51–63
 18. Bartela Ł., Kotowicz J., Skorek-Osikowska A., Ocena możliwości ograniczenia emisji CO2 dzięki budowie w Polsce dużego bloku kogeneracyjnego zintegrowanego z instalacją separacji. Rynek Energii 2014,115(6):67-73
 19. Remiorz L., Bartela Ł., Kotowicz J., An analysis of the use of a Stirling engine in a combined heat and power plant based on biomass gasification. Rynek Energii 2014,115(6):132-138
 20. Kotowicz J., Brzęczek M.: The influence of a CO2 separation and compression unit on the optimal parameters of combined cycle power plants. Journal of Power Technologies 2014, 94(4):306-316.
 21. Bartela Ł., Mikosz D., Repowering a coal-fired power plant with a gas turbine to supply heat for the desorption process. Journal of Power Technologies 2014;94(4):329–338
 22. Remiorz L., Detecting disturbance of uniformity of a nitrogen and CO2 mixture in an acoustic tube. Journal of Power Technologies 2014;94(3):226–231
 23. Kotowicz J., Bartela Ł., Mikosz D., Analysis of thermodynamics of two-fuel power unit integrated with a carbon dioxide separation plant. Archives of Thermodynamics 2014;35(4):55-68

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

2014

 1. Katarzyna Janusz-Szymańska, Grzegorz Wiciak, Leszek Remiorz, The impact of CO2 concentration on the properties of a polymer membrane separator intended for the CCS technology, PROCEEDINGS OF ECOS 2014 - THE 27TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON EFFICIENCY, COST, OPTIMIZATION, SIMULATION AND ENVIRONMENTAL IMPACT OF ENERGY SYSTEMS JUNE 15-19, 2014, TURKU, FINLAND
 2. Leszek Remiorz, Grzegorz Wiciak, Katarzyna Janusz-Szymańska, Disturbance of the nitrogen and CO2 mixture uniformity in an acoustic tube – preliminary results of measurements, PROCEEDINGS OF ECOS 2014 - THE 27TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON EFFICIENCY, COST, OPTIMIZATION, SIMULATION AND ENVIRONMENTAL IMPACT OF ENERGY SYSTEMS JUNE 15-19, 2014, TURKU, FINLAND
 3. Kotowicz J., Balicki A. Analysis of the economic characteristics of supercritical power unit with CFB boiler fed with lignite and air separation unit based on hightemperature membrane technology. PROCEEDINGS OF ECOS 2014 - THE 27TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON EFFICIENCY, COST, OPTIMIZATION, SIMULATION AND ENVIRONMENTAL IMPACT OF ENERGY SYSTEMS JUNE 15-19, 2014, TURKU, FINLAND
 4. Bartela Ł., Brzęczek M., Analiza wykorzystania ciepła chłodzenia sprężanego gazu dla zasilania obiegu Rankine'a z czynnikiem niskowrzącym. XIV Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Gazu 2014, Kazimierz Dolny, 25-27 czerwca 2014, 177-188
 5. Skorek-Osikowska A., Bartela Ł., Analiza porównawcza produkcji tlenu w tlenowni kriogenicznej i hybrydowej. XIV Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Gazu 2014, Kazimierz Dolny, 25-27 czerwca 2014, 189-202
 6. Remiorz L., Skorek-Osikowska A., Stanowisko badawcze układu mikrokogeneracyjnego na bazie bezkorbowego silnika stirlinga. XIV Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Gazu 2014, Kazimierz Dolny, 25-27 czerwca 2014, 203-216
 7. Kotowicz J., Job M., Brzęczek M., Identyfikacja głównych parametrów instalacji turbiny gazowej. Zastosowania analizy termodynamicznej do opisu zjawisk fizycznych I urządzeń energetycznych. Monografia pod red. Mariusza Szewczyka, Rzeszów 2014, s. 125-139. "XXII Zjazd Termodynamików", 23-27 września 2014, Polańczyk.
 8. Kotowicz J., Michalski S., Wpływ parametrów obiegu parowego na charakterystyki sprawności dla elektrowni typu oxy z wysokotemperaturową membraną four-end. Zastosowania analizy termodynamicznej do opisu zjawisk fizycznych I urządzeń energetycznych. Monografia pod red. Mariusza Szewczyka, Rzeszów 2014, s. 141-157. "XXII Zjazd Termodynamików", 23-27 września 2014, Polańczyk.
 9. Kotowicz J., Bartela Ł., Mikosz D., Wpływ energochłonności sorbentu na charakterystyki termodynamiczne bloku dwupaliwowego zintegrowanego z absorpcyjną instalacją separacji CO2. Zastosowania analizy termodynamicznej do opisu zjawisk fizycznych I urządzeń energetycznych. Monografia pod red. Mariusza Szewczyka, Rzeszów 2014, s. 159-170. "XXII Zjazd Termodynamików", 23-27 września 2014, Polańczyk.
 10. Kotowicz J., Brzęczek M., Job M., Charakterystyki supernowoczesnych elektrowni gazowo - parowych. Konferencja "Polski Mix Energetyczny 2014", 15-17 października 2014, Ustroń, Beskid Śląski.
 11. Kotowicz J., Bartela Ł., Mikosz D., Wpływ energochłonności procesu desorpcji na charakterystyki sprawnościi efektywności ekonomicznej bloku dwupaliwowego zintegrowanego z absorpcyjną instalacją separacji CO2. Aktualne zagadnienia energetyki Tom II. Monografia pod red. Kazimierza Wójsa oraz Piotra Szulca, Wrocław 2014, s. 69-85. "Energetyka 2014", 5-7 listopada 2014, Wrocław. (ISBN 978-83-7493-873-0)
 12. Kotowicz J., Bartela Ł., Mikosz D., Brzęczek M., Ocena możliwości zwiększenia sprawności bloku dwupaliwowego zintegrowanego z absorpcyjną instalacją separacji CO2 poprzez zabudowę modułu ORC. Aktualne zagadnienia energetyki Tom II. Monografia pod red. Kazimierza Wójsa oraz Piotra Szulca, Wrocław 2014, s. 87-103. "Energetyka 2014", 5-7 listopada 2014, Wrocław. (ISBN 978-83-7493-873-0)
 13. Kotowicz J., Berdowska S., The influence of the selected parameters on the efficiency and economic
  characteristics of the oxy-type coal unit with a membrane-cryogenic oxygen separator. Aktualne zagadnienia energetyki Tom II. Monografia pod red. Kazimierza Wójsa oraz Piotra Szulca, Oficyna Wydawnicz Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2014, s. 105-115. "Energetyka 2014", 5-7 listopada 2014, Wrocław. (ISBN 978-83-7493-873-0)
 14. Kotowicz J., Brzęczek M., The ecological effect of the integration oxy-type power plant 600 MW with the ORC systems. Aktualne zagadnienia energetyki Tom II. Monografia pod red. Kazimierza Wójsa oraz Piotra Szulca, Oficyna Wydawnicz Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2014, s. 117-130. "Energetyka 2014", 5-7 listopada 2014, Wrocław. (ISBN 978-83-7493-873-0)
 15. Kotowicz J., Dryjańska A., The thermo-economic analysis of the oxy-type the ultra-supercritical power plant with capacity of 600 MW, with the cryogenic air separation unit. Aktualne zagadnienia energetyki Tom II. Monografia pod red. Kazimierza Wójsa oraz Piotra Szulca, Oficyna Wydawnicz Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2014, s. 131-147. "Energetyka 2014", 5-7 listopada 2014, Wrocław. (ISBN 978-83-7493-873-0)
 16. Kotowicz J., Job M., Thermodynamic analysis of the advanced zeroemission power plant. Aktualne zagadnienia energetyki Tom II. Monografia pod red. Kazimierza Wójsa oraz Piotra Szulca, Oficyna Wydawnicz Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2014, s. 149-159. "Energetyka 2014", 5-7 listopada 2014, Wrocław. (ISBN 978-83-7493-873-0)
 17. Kotowicz J., Michalski S., Reduction of envronmental impact related to the introduction of a supercritical and an ultra-supercritical oxy-type power plants with HTM. Aktualne zagadnienia energetyki Tom II. Monografia pod red. Kazimierza Wójsa oraz Piotra Szulca, Oficyna Wydawnicz Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2014, s. 161-172. "Energetyka 2014", 5-7 listopada 2014, Wrocław. (ISBN 978-83-7493-873-0)
 18. Kotowicz J., Michalski S., Balicki A., Determination of technical and economic parameters of an ionic transport membrane air separation unit working in a supercritical power plant. Aktualne zagadnienia energetyki Tom II. Monografia pod red. Kazimierza Wójsa oraz Piotra Szulca, Oficyna Wydawnicz Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2014, s. 173-188. "Energetyka 2014", 5-7 listopada 2014, Wrocław. (ISBN 978-83-7493-873-0)
 19. Mikielewicz D., Bartela Ł., Ziółkowski P., Wajs J., Mikielewicz J., Operation of the 900 MW power plant with the ORC supplied from three heat sources. Aktualne zagadnienia energetyki Tom II. Monografia pod red. Kazimierza Wójsa oraz Piotra Szulca, Oficyna Wydawnicz Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2014, s. 327-341. "Energetyka 2014", 5-7 listopada 2014, Wrocław. (ISBN 978-83-7493-873-0)
 20. Remiorz L., Wiciak G., Janusz-Szymańska K., Koncepcja elektromagnetycznego wspomagania pracy membran w procesie membranowej separacji gazów. Aktualne zagadnienia energetyki Tom III. Monografia pod red. Kazimierza Wójsa oraz Tomasza Tietze, Wrocław 2014, s. 19-29 . "Energetyka 2014", 5-7 listopada 2014, Wrocław. (ISBN 978-83-7493-874-7)
 21. Węcel D., Ogulewicz W., Majkut M., Strozik M., Opłacalność instalacji z ogniwami fotowoltaicznymi. Aktualne zagadnienia energetyki Tom III. Monografia pod red. Kazimierza Wójsa oraz Tomasza Tietze, Wrocław 2014, s. 303-314. "Energetyka 2014", 5-7 listopada 2014, Wrocław. (ISBN 978-83-7493-874-7)
 22. Kotowicz J., Brzęczek M.: Wpływ wychwytu i sprężania CO2 na charakterystyki ekonomiczne nowoczesnych układów gazowo - parowych. Sympozjum Naukowe Studenckiego Koła Naukowego Czyste Technologie Energetyczne, Nowe Horyzonty Energetyki 2014, Szczyrk, 14 - 16.03.2014, str. 3 - 13.
 23. Dryjańska A.: Wykorzystanie ciepła odpadowego z systemu chłodzenia powietrza i spalin w układzie nadkrytycznej elektrowni typu oxy o mocy 600 MW. Sympozjum Naukowe Studenckiego Koła Naukowego Czyste Technologie Energetyczne, Nowe Horyzonty Energetyki 2014, Szczyrk, 14 - 16.03.2014, str. 20 - 28
 24. Job M.: Układ gazowo - parowy ze spalaniem tlenowym. Sympozjum Naukowe Studenckiego Koła Naukowego Czyste Technologie Energetyczne, Nowe Horyzonty Energetyki 2014, Szczyrk, 14 - 16.03.2014, str. 39 - 50.

PUBLIKACJE W CZASOPISMACH

2013

 1. Ostrowski P., Remiorz L., Measurement of gas flow in short duct, also rectangular. Flow measurement and instrumentation 2013;30:1-9
 2. Kotowicz J., Sobolewski A., Iluk T. Energetic analysis of a system integrated with biomass gasification. Energy 2013, 52, 265-278.
 3. Dryjańska A., Analiza sprawności elektrowni na parametry nadkrytyczne z cyrkulacyjnym kotłem fluidalnym typu oxy. Rynek Energii, Nr 1(104), 2013, 11-15.
 4. Michalski S., Analiza termodynamiczna i ekonomiczna nadkrytycznej elektrowni na węgiel kamienny z jonową membraną do separacji powietrza. Rynek Energii Nr 2(105), 2013, 54-60
 5. Kotowicz J., Michalski S., Wpływ wybranych parametrów pracy układu turbiny gazowej zainstalowanej w tlenowni na sprawność nadkrytycznego bloku oxy. Rynek Energii Nr 3(106), 2013, 74-80
 6. Remiorz L., Brzęczek M., Wpływ instalacji CCS na sprawność układów gazowo-parowych. Rynek Energii Nr 3(106), 2013, 81-86
 7. Berdowska S., Skorek-Osikowska A., The termodynamic analysis of CO2 separation installation in a supercriical 600 MW coal unit. Rynek Energii Nr 3(106), 2013, 130-134
 8. Skorek-Osikowska A. Bartela Ł., Kotowicz J., Job M., Thermodynamic and economic analysis of the different variants of a coal-fired, 460 MW power plant using oxy-combustion technology. Energy Conversion and management 2013;76:109-120
 9. Kotowicz J., Job M., Optymalizacja parametrów części parowej układu gazowo-parowego ze spalaniem tlenowym i instalacją wychwytu CO2. Rynek Energii Nr 4(107), 2013, 48-55.
 10. Job M., Bartela Ł., Skorek-Osikowska A., Analysis of the use of waste heat in an oxy-combustion power plant to replace steam cycle heat regeneration. Journal of Power Technologies, 93 (3), 2013, 33–141.
 11. Kotowicz J., Dryjańska A.: Supercritical power plant 600 MW with cryogenic oxygen plant and CCS installation. Archives of Thermodynamics, Vol. 34(2013), No.3.
 12. Janusz-Szymańska K., Badania membran polimerowych celem wykorzystania ich do wzbogacania powietrza w tlen do celów energetycznych, Rynek Energii nr 5 (108), 2013, 86-90
 13. Kotowicz J, Michalski S, Wpływ stopnia odzysku tlenu w tlenowni z zastosowaną jonową membraną separacyjną na efektywność ekonomiczną bloku oxy, Rynek Energii nr 6 (109), 2013, 107-114
 14. Berdowska S., Skorek – Osikowska A.: Thermodynamic and commercial analysis of a 600 mw oxy-fired coal unit with a membrane – cryogenic oxygen production system and co2 capture installation. Journal of Power Technologies, 93 (5), 2013, 271–278.
 15. Kotowicz J., Balicki A.: Analysis of the thermodynamic and economic efficiency of supercritical power unit with CFB boiler fed with lignite and air separation unit based on high-temperature membrane technology. Journal of Power Technologies, 93 (5), 2013, 308–313.
 16. Kotowicz J., Brzęczek M.: The influence of CO2 capture and compression on the economic characteristics of a combined cycle power plant. Journal of Power Technologies, 93 (5), 2013, 314–322.
 17. Kotowicz J., Łukowicz P.: Influence of chosen parameters on economic effectiveness of a supercritical combined heat and power plant. Journal of Power Technologies, 93 (5), 2013, 323–329.
 18. Sobolewski A., Węcel D., Hernik B., Kotowicz J.: Developing a CFD model of a 60kWt fixed-bed gasifier (GazEla). Archivum Combustionis, Vol. 33(2013), No. 2, 67-78.
 19. Dryjańska A., Janusz-Szymańska K.: The analysis of economic efficiency of oxy-type power plant on supercritical parameters with a capacity of 600 M. Archivum Combustionis, Vol. 33(2013), No. 2, 109-123.
 20. Janusz-Szymańska K., Wiciak G.: Analiza porównawcza wyników eksperymentu numerycznego z pomiarowym w kontekście badań parametrów separacji CO2 metodą membranową. Energetyka 11/2013, 795 – 797.
 21. Bartela Ł., Skorek-Osikowska A., Kotowicz J.: Termodynamiczne oraz ekologiczne skutki zintegrowania elektrociepłowni węglowej z instalacją separacji dwutlenku węgla. Rynek Energii, Nr 6(109) 2013, 97 – 102.
 22. Bartela Ł., Kotowicz J.: Analysis of operations of the gas turbine in a poligeneration combined cycle. Archives of Thermodynamics, Vol. 34(2013), No.4, 137 – 160.
 23. Brzęczek M., Bartela Ł.: Optimizing management of the condensing heat and cooling of gases compression in oxy block using of a genetic algorithm. Archives of Thermodynamics, Vol. 34(2013), No.4, 199 – 214.
 24. Kotowicz J., Job M.: Thermodynamic and economic analysis of a gas turbine combined cycle plant with oxy-combustion. Archives of Thermodynamics, Vol. 34(2013), No.4, 215 – 234.
 25. Korczak A. Iskrzycki S. Surówka J. Metoda oceny modernizacji obiegowych układów pompowych w przedsiębiorstwie ciepłowniczym. Pompy Pompownie nr 1(148).Wrocław 2013, s. 51 - 53
 26. Darłak M. Korczak A. Altyntsev E. Czok M. Junak J. Gawlikowski M. Kustosz R.: .Opracowanie konstrukcji odśrodkowej pompy wspomagania serca ReligaHeart ROT. Rozdział w Monografii Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii. „Polskie protezy serca, opracowanie konstrukcji, badania kwalifikacyjne, przedkliniczne i kliniczne”. Zabrze 2013. S. 463 – 533.
 27. Korczak A. Sobek P. Synowiec T. Zabezpieczenia Górniczego zatapialnego agregatu pompowego. XI Konferencja n-t Efektywność energetyczna, monitoring wod-kan Hucisko 26-17 XI 2013 oraz Napędy i Sterowanie nr 1 (177). ISSN 15077764 Index 35018X. Racibórz styczeń 2014 (w druku)

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

2013

 1. Bartela Ł.: Analiza ekonomiczna integracji nadkrytycznej elektrociepłowni węglowej z instalacją separacji CO2 oraz turbiną gazową. Rynek Gazu, Kazimierz Dolny, 19-21 czerwca 2013.
 2. Ostrowski P., Remiorz L.: Miernik do pomiaru strumienia i ilości masy oraz energii gazu ziemnego w rurociągach dostawczych. Rynek Gazu, Kazimierz Dolny, 19-21 czerwca 2013.
 3. Remiorz L.: Metodyka pomiaru zaburzeń jednorodności mieszaniny azotu i CO2 wywołanych falą akustyczną. Rynek Gazu, Kazimierz Dolny, 19-21 czerwca 2013.
 4. Skorek-Osikowska A., Bartela Ł., Kotowicz J., Thermodynamic, economic and risk analysis concerning investment in a coal power plant working in the oxy-combustion technology. Proceedings of the 26th International Conference ECOS 2013, 16-19 July 2013, Guilin, China.
 5. Bartela Ł., Skorek-Osikowska A., Kotowicz J., Economic analysis of a supercritical coal-fired CHP plant integrated with an absorption carbon capture installation. Proceedings of the 26th International Conference ECOS 2013, 16-19 July 2013, Guilin, China.
 6. Dryjańska A., Janusz-Szymańska K., The influence of selected parameters for economic efficiency of oxy-type power plant with cryogenic air separation unit, Materiały konferencyjne POWER ENGINEERING AND ENVIRONMENT Modern Energy Technologies and Renewable Energy Resources 2013, 11. – 13. September 2013, s 4-9, ISBN 978-80-248-3139-8.
 7. Kotowicz J., Michalski S., Methodology for determining break-even price of electricity for an oxy type power plant with a high-temperature separation membrane,Materiały konferencyjne POWER ENGINEERING AND ENVIRONMENT Modern Energy Technologies and Renewable Energy Resources 2013, 11. – 13. September 2013, s 27-34, ISBN 978-80-248-3139-8.
 8. Mikosz D., Bartela Ł., Biomass repowering of a coal-fired power plant to obtain a heat required to desorption process, Materiały konferencyjne POWER ENGINEERING AND ENVIRONMENT Modern Energy Technologies and Renewable Energy Resources 2013, 11. – 13. September 2013, Ostrava, s 49-53, ISBN 978-80-248-3139-8
 9. Ostrowski P., Remiorz L., Instrument for measuring the density of liquid in the pipeline, Materiały konferencyjne POWER ENGINEERING AND ENVIRONMENT Modern Energy Technologies and Renewable Energy Resources 2013, 11. – 13. September 2013, s 53-62, ISBN 978-80-248-3139-8.
 10. Janusz-Szymańska K., Wiciak G., Thermodynamic analysis of consequences membrane separators introduction to power plant, Materiały konferencyjne POWER ENGINEERING AND ENVIRONMENT Modern Energy Technologies and Renewable Energy Resources 2013, 11. – 13. September 2013, s 93-97, ISBN 978-80-248-3139-8.
 11. Kotowicz J., Job M.: Modelowanie optymalnego układu gazowo-parowego ze spalaniem tlenowym. Materiały V Konferencji Naukowo-Technicznej Energetyka Gazowa 2013. Tom 2, s. 91-110. 9-11. Października 2013, Zawiercie. ISBN: 978-83-927340-7-9
 12. Kotowicz J., Brzęczek M., Wpływ instalacji CCS na optymalne parametry układów gazowo - parowych, Materiały V Konferencji Naukowo-Technicznej ENERGETYKA GAZOWA 2013, tom II monografii, s 77 - 90. 9-11. Października 2013, Zawiercie. ISBN: 978-83-927340-7-9
 13. Bartela Ł., Mikosz D., Nadbudowa bloku węglowego turbiną gazową clem zasilania w ciepo procesu Desorpcji, Materiały V Konferencji Naukowo-Technicznej Energetyka Gazowa 2013, Tom 2, Zawiercie 9-11 Października 2013, ISBN: 978-83-927340-7-9
 14. Kotowicz J., Potencjał poprawy efektywności układów gazowo-parowych na gaz ziemny, Materiały V Konferencji Naukowo-Technicznej ENERGETYKA GAZOWA 2013, tom I monografii, s 51-62. 9-11. Października 2013, Zawiercie. ISBN: 978-83-927340-7-9
 15. Kotowicz J., Sobolewski A., Iluk T., Doświadczenia eksploatacyjne z rozruchu demonstracyjnej instalacji zgazowania biomasy o mocy 1,5 MWt, Materiały V Konferencji Naukowo-Technicznej ENERGETYKA GAZOWA 2013, tom I monografii, s 133-142. 9-11. Października 2013, Zawiercie. ISBN: 978-83-927340-7-9
 16. Remiorz L., Wiciak G., Zaburzenia jednorodności mieszaniny azotu i co2 w kanale akustycznym – wstępne wyniki pomiarów, Materiały V Konferencji Naukowo-Technicznej ENERGETYKA GAZOWA 2013, tom I monografii, s 269-280. 9-11. Października 2013, Zawiercie. ISBN: 978-83-927340-7-9
 17. Wiciak G., Janusz-Szymańska K., Wpływ wybranych parametrów na charakterystyki separatora dwutlenku węgla, Materiały V Konferencji Naukowo-Technicznej ENERGETYKA GAZOWA 2013, tom I monografii, s 289-296. 9-11. Października 2013, Zawiercie. ISBN: 978-83-927340-7-9
 18. Kotowicz J., Balicki A., Optymalizacja części gazowej w nadkrytycznej elektrowni z kotłem cfb zasilanym węglem brunatnym z membranową instalacją separacji powietrza, Materiały V Konferencji Naukowo-Technicznej ENERGETYKA GAZOWA 2013, tom II monografii, s 65-. 9-11. Października 2013, Zawiercie. ISBN: 978-83-927340-7-9
 19. Bartela Ł. Kotowicz J., Turbiny gazowe zasilane gazami ze zgazowania węgla – stan techniki oraz analiza przypadku, Materiały V Konferencji Naukowo-Technicznej ENERGETYKA GAZOWA 2013, tom II monografii, s 179-. 9-11. Października 2013, Zawiercie. ISBN: 978-83-927340-7-9
 20. Skorek-Osikowska A., Bartela Ł. Kotowicz J., Efektywność termodynamiczna i ekonomiczna układu chp z silnikiem tłokowym zasilanym gazem ze zgazowania biomasy, Materiały V Konferencji Naukowo-Technicznej ENERGETYKA GAZOWA 2013, tom II monografii, s 497-. 9-11. Października 2013, Zawiercie. ISBN: 978-83-927340-7-9
 21. Kotowicz J., Dryjańska A.: Supercritical power plant 600 MW with cryogenic oxygen plant and CCS installation. Modern Energy Technologies, Systems and Units. Monografia pod redakcją Jana Talera, s. 111-125, Kraków 2013. III Konferencja Naukowo - Techniczna "Współczesne Technologie i Urządzenia Energetyczne", 16-18. Października 2013, Kraków.
 22. Kotowicz J., Michalski S.: Metodologie wyznaczania sprawności i granicznej ceny sprzedaży energi elektrycznej dla elektrowni typu oxy z wysokotemperaturową membraną do separacji powietrza. Analiza systemów energetycznych. Monografia pod redakcją Bohdana Węglowskiego i Piotra Dudy, s. 171-189, Kraków 2013. III Konferencja Naukowo - Techniczna "Współczesne Technologie i Urządzenia Energetyczne", 16-18. Października 2013, Kraków.
 23. Kotowicz J., Job M.: Zero-emisyjna elektrownia gazowo-parowa ze spalaniem tlenowym i jednociśnieniowym kotłem odzyskowym. Analiza systemów energetycznych. Monografia pod redakcją Bohdana Węglowskiego i Piotra Dudy, s. 153-170, Kraków 2013. III Konferencja Naukowo - Techniczna "Współczesne Technologie i Urządzenia Energetyczne", 16-18. Października 2013, Kraków.
 24. Wiciak G., Remiorz L., Kotowicz J.: Instalacja laboratoryjna do synchronicznych badań separacji ditlenku węgla metodami membranową i akustyczną. Rozdział w: Analiza systemów energetycznych. Pod redakcją Bohdana Węglowskiego i Piotra Dudy. Kraków 2013 Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. ISBN 978-83-7242-719-9, 331-348.
 25. Mikosz D., Bartela Ł.: Analiza termodynamiczna oraz ekologiczna różnych wariantów zasilania w ciepło procesu desorpcji w nadkrytycznym bloku węglowym. Materiały konferencyjne, XI Konferencja PROBLEMY BADAWCZE ENERGETYKI CIEPLNEJ WARSZAWA 2013.
 26. Wiciak G., Janusz-Szymańska K., Kotowicz J.: Badania eksperymentalne i numeryczne separacji CO2 membran polimerowych z zastosowaniem gazowej mieszanki. Materiały konferencyjne, XI Konferencja PROBLEMY BADAWCZE ENERGETYKI CIEPLNEJ WARSZAWA 2013.
 27. Chalizjewa A, Marcinkowski W. Korczak A., Peczkis G.: Analiza dynamiki nowej konstrukcji tarczy odciążającej siłę osiową w sprężarce wirnikowej. XIII Międzynarodowa Konferencja n-t. Uszczelnienia i technika uszczelniania maszyn i urządzeń. Wrocław, Kudowa Zdrój 2013. ISBN 078-83-87982-82-9... 197 - 211
 28. Gudkow A., Marcinkowski W. Korczak A., Kudera Cz.: Pompa odśrodkowa z wirnikiem łożyskowanym w szczelinach uszczelniających. XIII Międzynarodowa Konferencja n-t. Uszczelnienia i technika uszczelniania maszyn i urządzeń. Wrocław, Kudowa Zdrój 2013.. ISBN 078-83-87982-82-9.. s 178 - 187
 29. Altyntsev I. Darłak M. Kustosz R. Korczak A.: Preliminary Investigation on the Small Centrifugal Pump Performance. POSTER. 21st Congress of the International Society for Rotary Blood Pumps. Pacifico Yokohama, Japan. September 26-28, 2013

PUBLIKACJE W CZASOPISMACH

2012

 1. Skorek-Osikowska A., Kotowicz J., Janusz-Szymańska K. Comparison of the Energy Intensity of the Selected CO2-Capture Methods Applied in the Ultra-supercritical Coal Power Plants. Energy&Fuels, 2012, 26 (11), 6509–6517.
 2. Kotowicz J., Bartela Ł., Optimisation of the connection of membrane CCS installation with a supercritical coal- fired power plant. Energy 2012;38:118-127
 3. Skorek-Osikowska A. Modelling and analysis of the CO2 processing installation using physical separation in a supercritical 460 MW coal unit working in oxy-combustion technology. Archiwum Energetyki Tom XLII(2012), nr 3-4, 107-125.
 4. Bartela Ł., Kotowicz J.,Analysis of electricity generation in a integrated gasification combined cycle unit. Archiwum Energetyki Tom XLII(2012), nr 3-4, 3-14.
 5. Wiciak G., Kotowicz J., Badania własności separacji CO2 membrany kapilarnej polimerowej. Zarządzanie Energią i Teleinformatyka. ZET 2012. Kaprint 2012., 183-194.
 6. Kotowicz J., Bartela Ł., Skorek-Osikowska A., Balicki A., Berdowska S., Michalski S., Analizy techniczne spalania tlenowego węgla. Rozdział 13 (str. 254-279) w monografii "Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2" pod redakcją Wojciecha Nowaka i Tomasza Czakierta. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012
 7. Kotowicz J., Dryjańska A., Balicki A., Wpływ wybranych parametrów na sprawność kotła CFB typu oxy. Rynek Energii Nr 2(99), 2012, 120-126
 8. Wiciak G., Kotowicz J., Badania wpływu strumienia przepływu i ciśnienia na własności separacji CO2 membrany kapilarnej polimerowej - wybrane zagadnienia. Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN 2012, vol. 96, 291-300. ISBN 83-89293-23-7.
 9. Bartela Ł., Skorek-Osikowska A., Kotowicz J., Integracja bloku elektrociepłowni węglowej na parametry nadkrytyczne z instalacją wychwytu dwutlenku węgla oraz turbiną gazową. Rynek Energii, Nr 3(100), 2012, 56-62
 10. Wiciak G., Identyfikacja wybranych charakterystyk separacji CO2 membrany kapilarnej polimerowej. Rynek Energii, Nr 3 (100), 2012, 94-100
 11. Skorek-Osikowska A., Janusz-Szymańska K., Kotowicz J. Modeling and analysis of selected carbon dioxide capture methods in IGCC systems. Energy, 2012, Vol. 45 (1), 92–100.
 12. Kotowicz J., Stan i perspektywy rozwoju układów gazowo - parowych. Archiwum Energetyki, tom XLII (2012), nr 1, 23-38.
 13. Kotowicz J., Michalski S., Analysis of a gas turbine used in a high temperature membrane air separation unit. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 31 (103), 2012, 128-133.
 14. Skorek-Osikowska A., Kotowicz J. Influence of the selected parameters of a single-stage flash drying and purification of flue gas in the oxy combustion system on purity and recovery rate of the separated CO2. Archivum Combustionis, Vol. 32(2012), nr 1-2, 47-61.
 15. Janusz-Szymańska K., Efektywność ekonomiczna układu gazowo-parowego zintegrowanego ze zgazowaniem węgla oraz instalacja CCS. Rynek Energii, Nr 5(102), 2012, 24-30.
 16. Sobolewski A., Bartela Ł., Skorek-Osikowska A., Iluk T.,Porównanie efektywności układów kogeneracyjnych z generatorem gazu procesowego Gazela. Rynek Energii, Nr 5(102), 2012, 31-37
 17. Bartela Ł., Skorek-Osikowska A., Rożek M., Thermodynamic evaluation of a combined heat and power plant with carbon dioxide capture installation integrated with a gas turbine. Archiwum Energetyki, tom XLII (2012), nr 2, 37-47.
 18. Kotowicz J., Balicki A., Analysis of the efficiency of the unit based on circulating fluidized bed boiler integrated with three-end high-temperature membrane for air separation. Archiwum Energetyki, tom XLII (2012), nr 2, 59-71.
 19. Kotowicz J., Michalski S., Modeling of a supercritical power plant with an oxy type pulverized fuel boiler, a carbon dioxide capture unit and a 'four-end' type membrane air separator. Archiwum Energetyki, tom XLII (2012), nr 2, 73-83.
 20. Berdowska S., Skorek-Osikowska A., Technology of oxygen production in the membrane-cryogenic air separation system for a 600 MW oxy-type pulverized bed boiler. Archives of Thermodynamic, Vol. 33 (2012), No. 3, 65-76.
 21. Skorek-Osikowska A., Bartela Ł., Analiza termodynamiczna bloku oxy zintegrowanego z tlenownią hybrydową membranowo-kriogeniczną. Archiwum Spalania, Vol. 12 (2012),nr 3, 137-144.
 22. Ogulewicz W., Węcel D., The possibilities of the use of waste heat from low temperature PEM fuel cells. Journal of Energy Science, Vol.1 (2012), No.2, 59-70.
 23. Ostrowski P.: An installation for integrated utilisation of coal mine eissions of gas with a high concentration of methane, ventilation air and mine water. Rynek Energii Nr 4 (101) – 2012.
 24. Ostrowski P., Pronobis M.: Mine emissions reduction installations. Chemical and Process Engineering, przesłany do Redakcji.
 25. Węcel D., Wiciak G.: Wpływ temperatury gazu na właściwości separacyjne membran polimerowych przy separacji CO2 ze spalin – wybrane zagadnienia. Modelowanie procesów cieplnych w energetyce - w druku.
 26. Kotowicz J., Berdowska S., The characteristics of the possibility of the use of polymer membranes in production of oxygen for energy processes. Archiwum Energetyki Tom XLII(2012), nr 3-4, 57-70.
 27. Bartela Ł., Mikosz D., Produkcja energii elektrycznej o ujemnym wskaźniku emisji dwutlenku węgla. Rynek Energii, Nr 6(103), 2012, 40-45
 28. Korczak A. Marcinkowski W. Gudkow S., Estimating influence of inertial resistance of throttle for hydraulic balancing device on rotor arial vibration. Elsevier. Procedia Engeneering, London 2012, 261-274.
 29. Korczak A., Marcinkowski W., Peczkis G., Zagorulko A. :Diagnosis of the phenomenon of flow as an inspiration to inventions in the domain of constructing hydraulic machines. Elsevier. Procedia Engeneering, London 2012, 286-302
 30. Korczak A. Peczkis G. The technology of overhauling a circulating pump In the refrigerating cycle of the condenser of a heat and Power generating plant. .Monografie, Studia, Rozprawy Selected problems of mechanical engineering and maintenance. Wyd. Politechnika Świetokrzyska, Kielce 2012, 51-71
 31. Kotowicz J., Bartela Ł., Skorek-Osikowska A., Janusz-Szymańska K., Chmielniak T., Remiorz L., Iluk T., Analiza termodynamiczna i ekonomiczna układu gazowo-parowego zintegrowanego ze zgazowaniem węgla oraz membranową separacją ditlenku węgla. Monografia. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

2012

 1. Ostrowski P., Pronobis M., Remiorz L.: Method of gas stream identification in boiler ducts. Nowa Energia 2(26)/2012; XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Forum Energetyków” GRE 2012..
 2. Ostrowski P.: Instalacja integracyjnego zagospodarowania wysokometanowego gazu, powietrza wentylacji i wód dołowych emitowanych z kopalni. Rynek Gazu, Kazimierz Dolny 2012. .
 3. Korczak A., Peczkis G., Przepompownie ścieków ; konstrukcje i charakterystyki Napędy i Sterowania n4 4. . Racibórz 2012, 28-34..(IX Konferencja n-t.Monitoring i sterowanie siecią wodociągową, Bełchatów 29-30 marzec 2012).
 4. Bartela Ł., Skorek-Osikowska A., Łukowicz P., Analiza integracji układu elektrociepłowni z absorpcyjną instalacją wychwytu dwutlenku węgla. Materiały XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Forum Energetyków GRE 2012", Szczyrk, 25-27 kwietnia 2012.
 5. Bartela Ł., Skorek-Osikowska A., Analiza pracy układu IGCC zintegrowanego z membranową instalacją wychwytu dwutlenku węgla. Materiały XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Forum Energetyków GRE 2012", Szczyrk, 25-27 kwietnia 2012.
 6. Ostrowski P.: Współpraca naukowo-badawcza moderatorem działań dotyczących poprawy efektywności energetycznej w GM MP w Gliwicach. Konferencja PAN Komisja OŚiUO Gliwice 06. 2012. .
 7. Kotowicz J., Michalski S., Thermodynamic analysis of a supercritical power plant with oxy type pulverized fuel boiler, carbon dioxide capture system (cc) and four-end high temperature membrane air separator. Proceedings of the 25th International Conference ECOS 2012, 26-29 june 2012, Perugia, Italy.
 8. Kotowicz J., Michalski S., Analysis of four end high temperature membrane air separator in a supercritical power plant with oxy type pulverized fuel boiler. Proceedings of the 25th International Conference ECOS 2012, 26-29 june 2012, Perugia, Italy.
 9. Kotowicz J., Balicki A., Method of increasing the efficiency of a supercritical lignite-fired oxy-type fluidized bed boiler and high-temperature three - end membrane for air separation. Proceedings of the 25th International Conference ECOS 2012, 26-29 june 2012, Perugia, Italy
 10. Łukowicz P., Bartela Ł., Concept of a “captue ready” combined heat and power plant. Proceedings of the 25th International Conference ECOS 2012, 26-29 june 2012, Perugia, Italy.
 11. Bartela Ł., Skorek-Osikowska A., Kotowicz J., Porównanie absorpcyjnej i membranowej instalacji wychwytu CO2 zintegrowanej z nadkrytyczną elektrociepłownią węglową. 7 Kongres Technologii Chemicznej TECHEM, Kraków, 8-12 lipca 2012.
 12. Skorek-Osikowska A., Bartela Ł., Kotowicz J., Analiza ekonomiczna wybranego układu IGCC zintegrowanego z membranową instalacją CO2. 7 Kongres Technologii Chemicznej TECHEM, Kraków, 8-12 lipca 2012.
 13. Balicki A., Skorek-Osikowska A., Berdowska S., Comparison of selected variants of the air separation for oxy-type power units. Materiały konferencyjne "Power Engineering and Environment 2012", Ostravice, 17-19, September 2012, s. 23-27.
 14. Berdowska S., Skorek-Osikowska A., Oxtgen production for a 600 MW power plant with pulverized bed boiler working in oxy-combustion technology. Materiały konferencyjne "Power Engineering and Environment 2012", Ostravice, 17-19, September 2012, s. 37-39.
 15. Kotowicz J., Dryjańska A., Influence of the selected parameters on a fluidized bed boiler efficiency integrated with fuel dryer. Materiały konferencyjne "Power Engineering and Environment 2012", Ostravice, 17-19, September 2012, s. 100-105.
 16. Kotowicz J., Sobolewski A., Iluk T., Fixed-bed gas generator balance. Materiały konferencyjne "Power Engineering and Environment 2012", Ostravice, 17-19, September 2012, s. 106-110.
 17. Gramatyka F., Ostrowski P.: Ograniczenie emisji gazowo-pyłowej, współspalanie biomasy i poprawa efektywności energetycznej kotłów przemysłowych i ciepłowniczych opalanych paliwami stałymi. Materiały Konferencji Dozoru Technicznego, Wisła 10.2012..
 18. Remiorz L., Koszt ogrzewania domu jednorodzinnego wyposażonego w pompę ciepła- wstępne wyniki pomiarów. XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Ciepła 2012, Nałęczów, 17-19 października 2012, s. 49-52.
 19. Kotowicz J., Sobolewski A., Bartela Ł., Skorek-Osikowska A., Iluk T.,Porównanie efektywności układów kogeneracyjnych z generatorem gazu procesowego Gazela. XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Ciepła 2012, Nałęczów, 17-19 października 2012, s. 351-365.
 20. Bartela Ł., Mikosz D., Produkcja energii elektrycznej o ujemnym wskaźniku emisji dwutlenku węgla. XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Ciepła 2012, Nałęczów, 17-19 października 2012, s. 365-375.
 21. Altyntsev E. Korczak A. Zagorulko A.:Investigation of a pump - turbine hydraulic system with a low specific speed with an impeller having an increasing hydraulic radius in direction of its outside. HYDROTURBO 2012 Brno 24. 09. 2012, 15-24
 22. Brzeczek M.: Sposoby zwiększania sprawności w układach gazowo - parowych. Przegląd zagadnień. I Konferencja Ochrona Środowiska i Energetyka 2012, Gliwice, 14 grudnia 2012.
 23. Job M., Porównanie nadkrytycznego bloku węglowego z układem gazowo-parowym zintegrowanym ze zgazowaniem węgla (IGCC). I Konferencja Ochrona Środowiska i Energetyka 2012, Gliwice, 14 grudnia 2012.

PUBLIKACJE W CZASOPISMACH

2011

 1. Korczak A., Marcinkowski W., Peczkis G., Zagorulko A. : Badania uszczelnień czołowych z wypełnieniem plastycznym.. Napędy i Sterowania Nr 5. Maj 2011 Racibórz. 98 - 105
 2. Алтынцев Е., Корчак А., Кустош Р.: Исследование конструкции центробежного насоса для механической поддержки работы человеческого сердца. Монография: Теория и практика насосо-и компрессоростроения. Изд.: Сумский государственный университет. ISBN 978-966-657-384-4. Сумы 2011, c. 93-104.
 3. Корчак A., Maрцинковскковский B., Гудков С., Петренко А.: Oценка влияния инерционных сопротивлений дросселей йидропяты на осевые колебания ротора. Монография: Вибронадежность и герметичность центробежных машин Изд.: Сумский государственный университет. ISBN 978-966-657-383-7. Сумы 2011, c. 188-204
 4. Корчак A., Печкис Г., Гудков С: Радиально-осевые колебания ротора центробежного насоса с системой авторазгрузки. Монография: Вибронадежность и герметичность центробежных машин. Изд.: Сумский государственный университет. ISBN 978-966-657-383-7. Сумы 2011, c. 204-224
 5. Korczak A., Marcinkowski W., Peczkis G., Zagorulko A. :Diagnosis of the phenomenon of flow as an inspiration to inventions In the domain of constructing hydraulic machines. Monograph: Vibration Reliability and Hermetic Sealing, of Centrifugal Machinery. Published by Sumy State University. (Монография: Вибронадежность и герметичность центробежных машин. Изд.: Сумский государственный университет). ISBN 978-966-657-383-7., Sumy 2011. p. 224-249
 6. Bartela Ł., Kotowicz J., Michalski S., The influence of chosen operation parameters on the efficiency of supercritical power plant. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 27 (99) z.1, 2011, s.5-11.
 7. Ogulewicz W., Badania półprzewodnikowego generatora termoelektrycznego. Rynek Energii Nr 4 (95) 2011, s. 71-75.
 8. Bartela Ł., Kotowicz J., Analiza pracy turbiny gazowej pracujšcej w układzie IGCC. Rynek Energii, Nr 4(95), 2011, s.16-22.
 9. Dykas S., Kotowicz J., Smołka K., Niekomercyjna instalacja parowej mini-siłowni kondensacyjnej w Politechnice Œlšskiej. Rynek Energii, Nr 4(95), 2011, s.47-52.
 10. Kotowicz J., Skorek-Osikowska A., Bartela Ł., Economic and environmental evaluation of selected advanced power generation technologies. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A, Journal of Power and Energy, Maj 2011 (225), s. 221-232.
 11. Kotowicz J., Iluk T., Instalacja zgazowania biomasy zintegrowana z silnikiem spalinowym. Rynek Energii, Nr 3(94), 2011, s.47-52.
 12. Janusz-Szymańska K., Kotowicz J., Analiza procesu membranowej separacji CO2 w supernadkrytycznym bloku węglowym, Nr 3(94), 2011, s.53-56.
 13. Kotowicz J., Iluk T., Sobolewski A., Zgazowanie biomasy z układach małych mocy. Chemik, Nr 6(65), 2011, s.564-571.
 14. Kotowicz J., Janusz-Szymańska K.., Wpływ systemu separacji CO2 na efektywnoœć elektrowni węglowej na parametry nadkrytyczne. Rynek Energii, Nr 2(93), 2011, s.8-12
 15. Bartela Ł., Kotowicz J., Analiza wykorzystania azotu jako medium suszšcego węgiel spalany w kotle oxy. Rynek Energii, Nr 2(93), 2011, s.49-55
 16. Ogulewicz W., Węcel D., Wiciak G., Łukowicz H.: Instalacja badawcza: ogniwo fotowoltaiczne - generator wodoru - ogniwo paliwowe. Energetyka 2011, nr 2, s. 117.
 17. Włodzimierz Ogulewicz, Badania membranowego ogniwa paliwowego chłodzonego cieczš. Rynek Energii Nr 1 (92) 2011, s. 123-126. ISSN 1425-5960.
 18. Kotowicz J, Bartela Ł., The influence of the legal and economical environment and the profile of activities on the optimal design features of a natural-gas-fired combined heat and power plant. Energy 2011, 36(1):328-338
 19. Kotowicz J., Janusz-Szymańska K., Selected methods to reduce energy consumption of carbon capture and storage installation in ultra-supercritical power plant. Archives of Energetics, Vol. XLI(2011), No.3-4, 97-110.
 20. Kotowicz J., Balicki A., Thermodynamic analysis of supercritical power plant with circulating fluidized bed boiler working in oxy-combustion technology and high temperature membrane "three-end" for air separation. Archives of Energetics, Vol. XLI(2011), No.3-4, 127-140.
 21. Łukowicz P., Bartela Ł., Preliminary selection of the basic geometry of turbine stages for a supercritical turbine in a heat and power plant. Archives of Energetics, Vol. XLI(2011), No.3-4, 167-183.
 22. Bartela Ł., Kotowicz J., Janusz-Szymańska K., Analysis of supercritical coal-fired combined heat and power plant integrated with membrane carbon capture and storage installation. Archives of Energetics, Vol. XLI(2011), No.3-4, 185-195.
 23. Rulik S., Remiorz L., Dykas S., Application of CFD technique for modelling of the thermoacoustic engine. Archives of Thermodynamics, Vol.32(2011), No.3, 175-190.
 24. Bartela Ł., Kotowicz J., Wpływ wprowadzenia membranowego procesu separacji CO2 na efektywność nadkrytycznej elektrociepłowni węglowej. Rynek Energii Nr 6 (97) 2011, 12-19. ISSN 1425-5960.
 25. Wiciak G., Kotowicz J., Experimental stand for CO2 membrane separation. Journal of Power Technologies 91 (4) (2011) 171-178.
 26. Węcel D., Ogulewicz W.: Study on the possibility of the use of the photovoltaic cells for the supply of electrolysers. Archives of Thermodynamics Vol. 32(2011), No. 4, 1-21 (w druku)
 27. Kotowicz J., Łukowicz H., Bartela Ł., Michalski S., Validation of a program for supercritical power plant calculations. Archives of thermodynamic, Vol. 32(2011), No. 4, 81–89
 28. Gramatyka F., Ostrowski P.: Ograniczenie emisji NOx z przemysłowych kotłów parowych metodą SJBS z zastosowaniem wentylatorów strumienicowych. Energetyka II-III.2011 str.88-92.
 29. Ostrowski P., Kalisz S., Wejkowski R.: Investigations of low NOx corrosion hazards in boiler OP650 of the Rybnik power plant using a mobile monitoring system. Rynek Energii Nr 3 (94) – 2011.
MATERIAŁY KONFERENCYJNE

2011

 1. Altyntsev Ie., Korczak A., Synowiec T., Bujok W., Darłak M., Kustosz R., Flow analysis in centrifugal pump. Conference KOMPLASTECH. Zakopane styczeń 2011. S. 196 - 2011
 2. Korczak A., Marcinkowski W., Peczkis G., Zagorulko A. : Badania empiryczne uszczelnień czołowych z wypełnieniem plastycznym.. VIII Konferencja Naukowo Techniczna Monitoring, Automatyzacja, Eksploatacja w Inżynierii Środowiska Szczyrk 7-8 marzec 2011
 3. Korczak A., Synowiec T.: Jednostopniowa przenośna pompa zatapialna dla górnictwa. XIX Międzynarodowa Konferencja Trwałość Elementów i Węzłów Konstrukcyjnych Maszyn Górniczych. TEMAG. 2011. Gliwice - Ustroń 19- październik 2011
 4. Bartela Ł., Kotowicz J., The influence of syngas composition on characteristics of the combined cycle. Proceedings of the 6th Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, Dubrovnik, Croatia, 25-29 September 2011
 5. Janusz-Szymańska K., Skorek-Osikowska A., Kotowicz J. Comparison of the energy intensity of the selected CO2 capture methods applied in the ultra-supercritical coal power plants. Proceedings of the International Conference on Carbon Reduction Technologies CaReTECH 2011, Polish Jurassic Highland, Poland, 19-22 September 2011, s. 173-174.
 6. Skorek-Osikowska A., Kotowicz J. Influence of the selected parameters of one-stage flash drying and purification process of the flue gas in the oxy-combustion system on purity and recovery rate of the separated CO2. Proceedings of the International Conference on Carbon Reduction Technologies CaReTECH 2011, Polish Jurassic Highland, Poland, 19-22 September 2011, s. 99-100.
 7. Remiorz L., Rulik S.,Dykas S., Thermoacoustic cooling - a preliminary analysis. Power engineering and environment 2011. Ostravice, 29÷31 August 2011, s. 129-133
 8. Ostrowski P., Pronobis M.,Remiorz L., Measurement of air or flue gaz flow in short ducts. Power engineering and environment 2011. Ostravice, 29÷31 August 2011, s. 116-120
 9. Kotowicz J., Bartela Ł., Balicki A., Methodology for determining the effieciency of electricity generation in power unit based on oxy – fuel supercritical boiler. Power engineering and environment 2011. Ostravice, 29÷31 August 2011, s. 57-62
 10. Skorek-Osikowska A., Energy intensity of the amine carbon dioxide capture and compression installation of flue gas from the supercritical 320 MW combined heat and power plant. Power engineering and environment 2011. Ostravice, 29÷31 August 2011, s. 138-142
 11. Iluk T., Sobolewski A., Kotowicz J., Bartela Ł., Biomasse drying integrated with gasification plant of 1,5 MW power output. Power engineering and environment 2011. Ostravice, 29÷31 August 2011, s. 34-39
 12. Skorek-Osikowska A., Janusz-Szymańska K., Kotowicz J., Modeling and analysis of the selected carbon dioxide capture methods in IGCC systems. Proceedings of the 24th International Conference ECOS 2011, 4-7 lipiec 2011, Novi Sad, Serbia, s. 560-571.
 13. Janusz-Szymańska K., Berdowska S., Skorek-Osikowska A., Membrane separation of oxygen from air. Proceedings of the 24th International Conference ECOS 2011, 4-7 lipiec 2011, Novi Sad, Serbia, s. 644-654.
 14. Łukowicz H., Łukowicz P., Bartela Ł. Steam turbine model for simulation of work under changing conditions. Proceedings of the 24th International Conference ECOS 2011, 4-7 lipiec 2011, Novi Sad, Serbia, s. 705-718.
 15. Kotowicz J., Sobolewski A., Iluk T., Parametric analysis of biomass gasification installation integrated with a combustion engine. Proceedings of the 24th International Conference ECOS 2011, 4-7 lipiec 2011, Novi Sad, Serbia, s. 3658-3667.
 16. Wiciak G., Influence of the change of the flow on the CO2 separation properties of the capilar polymer membrane. Proceedings of the International Conference on Carbon Reduction Technologies CaReTECH 2011, Polish Jurassic Highland, Poland, 19-22 September 2011, 175-176
 17. Bartela Ł, Kotowicz J., Analiza pracy turbiny gazowej pracujšcej w układzie IGCC. XI Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Gazu 2011, Kazimierz Dolny, 15-17 czerwca 2011
 18. Bartela Ł, Kotowicz J., Wpływ prowadzenia membranowego procesu separacji CO2 na efektywność nadkrytycznej elektrociepłowni węglowej. XVII Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Ciepła 2011, Nałęczów, 19-21 października 2011, s. 415-431.
 19. Janusz-Szymańska K., Kotowicz J., Analiza dwustopniowych układów membranowej separacji CO2 ze spalin bloku węglowego. X Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej 2011, Warszawa, 13-16 grudnia 2011, 65-77.
 20. Kotowicz J., Berdowska S., Analiza możliwości wykorzystania membran ceramicznych wysokotemperaturowych w bloku węglowym z oxy-spalaniem. X Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej 2011, Warszawa, 13-16 grudnia 2011, 153-164.
 21. Kotowicz J., Michalski S., Modelowanie układu separacji tlenu z powietrza dla elektrowni na parametry nadkrytyczne z kotłem pyłowym typu oxy z zastosowaniem wysokotemperaturowej membrany separacyjnej typu four end. X Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej 2011, Warszawa, 13-16 grudnia 2011, 165-176.PUBLIKACJE W CZASOPISMACH

2010

 1. Korczak A. Peczkis G. Rokita J. Badania laboratoryjne niezbędnej nadwyżki antykawitacyjnej pompy o swobodnym przepływie. Napędy i Sterowanie. Nr 5. Maj 2010. Racibórz. S. 99 – 103.
 2. Korczak A. Kustosz R., Zagorulko A. Pompa krętna do wspomagania pracy serca. Pompy – Pompownie. Nr 4/2010 Wrocław. S. 32 - 34
 3. L.Remiorz, S.Dykas, S.Rulik, Numerical Modelling of Thermoacoustic Phenomenon as Contribution to Thermoacoustic Engine Model. TASK QUARTERLY 14 No 3, 261–273
 4. Wiciak G., Węcel D., Ogulewicz W., Łukowicz H.: Odnawialne zródła energii a ogniwo paliwowe PEM - wybrane zagadnienia.NiS Nr 9/2010 s.169-171.
 5. Ogulewicz W., Węcel D., Wiciak G., Łukowicz H.: Instalacja badawcza: ogniwo fotowoltaiczne - generator wodoru - ogniwo paliwowe. Zeszyty Naukowe Pol. Opolskiej z.64 Nr 336/2010, s. 101-102.
 6. Węcel D., Ogulewicz W.: Badania elektrolizerów do produkcji paliwa wodorowego. Power Engineering and Environment 2010, s. 145-148.
 7. Kotowicz J., Janusz-Szymańska K., The influence of CO2 membrane separation on the operating characteristics of a coal-fired power plant. Chemical and Process Engineering, 34, 2010, pp.681-697
 8. Kotowicz J., Janusz-Szymańska K., Zapotrzebowanie na energię dwustopniowego membranowego układu separacji CO2 ze spalin bloku energetycznego. Rynek Energii, Nr 6(91), 2010, s.56-61
 9. Węcel D., Ogulewicz W., Wiciak G., Łukowicz H., Studies of PEM-type fuel cell system cooperating with the generation of hydrogen. Archivum Combustionis, Vol.30(2010), No.30, 247-260
 10. Kotowicz J., Sobolewski A., Iluk T., Matuszek K., Experimental installation for biomass gasification with use of the process gas in gas engine. Archivum Combustionis, Vol.30(2010), No.30, 261-267
 11. Kotowicz J., Bartela Ł., Balicki A., Thermodynamic analysis of a new conception of supplementary firing in a combined cycle. Archives of Thermodynamics, Vol.31(2010), No.4, 15-24
 12. Kotowicz J., Bartela Ł., Wpływ wybranych parametrów na charakterystyki pracy elektrociepłowni gazowo-parowych. Archiwum Energetyki, tom XL(2010), nr 3, 87-104
 13. Skorek-Osikowska A., Bartela Ł., Kotowicz J., Economical and ecological evaluation of the advanced electricity production technologies adapted for carbon dioxide capture. Journal of Energy Science, Vol.1(2010), No.1, 147-160
 14. Bartela Ł., Skorek-Osikowska A., Analiza termodynamiczna wybranej struktury elektrociepłowni węglowej na parametry nadkrytyczne. Rynek Energii, Nr 5(90), 2010, s.62-68
 15. Skorek-Osikowska A., Bartela Ł., Model kotła oxy na parametry nadkrytyczne - analiza wybranych parametrów. Rynek Energii, Nr 5(90), 2010, s.69-75
 16. Kotowicz J., Bartela Ł., Skorek-Osikowska A., Wpływ wybranych parametrów na charakterystyki nadkrytycznej elektrociepłowni węglowej. Rozdział w monografii Rynek ciepła 2010 pod redakcjš Henryka Kapronia. Wydawnictwo Kaprint, Lublin 2010, s.75-86
 17. Kotowicz J., Janusz-Szymańska K., Zapotrzebowanie na energię dwustopniowego membranowego układu separacji CO2 ze spalin bloku energetycznego. Rozdział w monografii Rynek ciepła 2010 pod redakcjš Henryka Kapronia. Wydawnictwo Kaprint, Lublin 2010, s.115-126
 18. Kotowicz J., Skorek-Osikowska A., Bartela Ł., Analiza wpływu składu utleniacza na wybrane parametry procesu dla modelu kotła oxy na parametry nadkrytyczne. Rozdział w monografii Rynek ciepła 2010 pod redakcjš Henryka Kapronia. Wydawnictwo Kaprint, Lublin 2010, s.127-138
 19. Kotowicz J., Janusz-Szymańska K.,The influence of the selected parameters on the economic characteristics of a coal-fired Power plant with CCS installation, Scientific Journals Maritime University of Szczecin Vol.23(95), 2010, pp.80-85
 20. Kotowicz J., Skorek-Osikowska A., Janusz-Szymańska K., Membrane separation of carbon dioxide in the integrated gasification combined cycle systems. Archives of thermodynamics, Vol.31 (2010), No.3, pp. 145-164
 21. Kotowicz J., Skorek-Osikowska A., Janusz-Szymańska K., Membranowa separacja ditlenku węgla w układach IGCC. Rozdział 2.5 (str. 255-268) w monografii "Systemy, Technologie i Urzadzenia Energetyczne" pod redakcja Jana Talera. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2010
 22. Kotowicz J., Bartela Ł., Efektywnosc elektrowni węglowych zintegrowanych z układem CCS. Rozdział 1.9 (str. 131-141) w monografii "Systemy, Technologie i Urzadzenia Energetyczne" pod redakcja Jana Talera. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2010
 23. Węcel D., Ogulewicz W.: Identyfikacja wpływu sposobu zasilania elektrolizera na efektywnosć produkcji paliwa wodorowego. Rynek Energii Nr 42 (89) 2010 s 77-82.
 24. Kolarik B., Wargocki P., Skorek-Osikowska A., Wisthaler A., 2010, The effect of a photocatalytic air purifier on indoor air quality quantified using different measuring methods, Building and Environment, 45, pp. 1434–1440.
 25. Sobolewski A., Kotowicz J., Iluk T., Matuszek K., Badania eksperymentalne zgazowania biomasy pod katem wykorzystania gazu procesowego w układzie kogeneracji. Przemysł Chemiczny, Nr 6, 2010, s.794-799.
 26. Sobolewski A., Kotowicz J., Matuszek K., Iluk T., Mozliwosci zgazowania powszechnie dostępnych paliw biomasowych w innowacyjnej konstrukcji 3-strefowego reaktora ze złożem stałym. Karbo, Nr 2, 2010, s.81-87.
 27. Kotowicz J., Termodynamická analýza využiti membránowé instalace CCS pro nadkritický uhelný blok, Energetika, 4, 2010 pp.246-250
 28. Kotowicz J., Termodynamická optymalizace parni časti paroplynového cyklu s využitim genetickych algorytm. Energetika, 5, 2010 pp.305-309
 29. Wiciak G., Ogulewicz W., Węcel D., Łukowicz H. Rozwój i badania ogniw paliwowych na potrzeby techniki i energetyki. NiS Nr 4/2010 s. 104-107
 30. Węcel D., Ogulewicz W., Wiciak G., Łukowicz H.: Badania ogniwa paliwowego w układzie z ogniwem fotowoltaicznym i generatorem wodoru. NiS Nr 4/2010 s.112-116
 31. Ogulewicz W., Wiciak G.: Ogniwa paliwowe PEMFC chłodzone ciecza - koncepcja wykorzystania ciepła odpadowego NiS Nr 4/2010 s.117-119
 32. Wiciak G., Węcel D.: Urzadzenia do pomiaru strumieni w technologiach ochrony srodowiska w wodociagach i kanalizacji. NiS Nr 5/2010 s.114-120
 33. Kotowicz J., Ziębik A., Bartela Ł., Liszka M., Układy wielopaliwowe. Rozdział 5 (str. 212-251) w monografii "Obiegi cieplne nadkrytycznych bloków węglowych" pod redakcja Tadeusza Chmielniaka, Andrzeja Ziębika. Wydawnictwo Politechniki Slaskiej, Gliwice 2010
 34. Kotowicz J., Janusz-Szymańska K., Studia możliwych do zastosowania technologii zmniejszenia emisji CO2. Rozdział 7 (str. 378-388, 398-405) w monografii "Obiegi cieplne nadkrytycznych bloków węglowych" pod redakcja Tadeusza Chmielniaka, Andrzeja Ziębika. Wydawnictwo Politechniki Slaskiej, Gliwice 2010
 35. Bartela Ł., Skorek-Osikowska A., Ekologiczny efekt sprzężenia nadkrytycznego bloku węglowego z instalacja turbiny gazowej. Rynek Energii, Nr 2(87), 2010, s.8-13.
 36. Ogulewicz W., Węcel D., Wiciak G., Łukowicz H., Koncepcja stanowiska badawczego: ogniwo fotowoltaiczne - generator wodoru - ogniwo paliwowe. Rynek Energii, Nr 2(87), 2010, s.108-112.
 37. Kotowicz J., Bartela Ł., 2010, The influence of economic parameters on the optimal values of the design variables of a combined cycle plant, Energy, 35, pp. 911-919.
 38. Kotowicz J., Chmielniak T., Janusz-Szymańska K., 2010, The influence of membrane CO2 separation on the efficiency of a coal-fired power plant, Energy, 35, pp.841-850.MATERIAŁY KONFERENCYJNE

2010

 1. Korczak A. Peczkis G. Rokita J. Badania laboratoryjne niezbędnej nadwyżki antykawitacyjnej pompy o swobodnym przepływie. Materiały konferencyjne VII Konferencja n-t Monitoring, Automatyzacja, Eksploatacja w Inżynierii Środowiska-2010. Szczyrk 4-5 marca 2010.
  Ievgenii Altyntsev, Andrzej Korczak, Tomasz Synowiec, Wojciech Bujok, Maciej Darłak, Roman
 2. Węcel D., Ogulewicz W., Wiciak G., Łukowicz H.: Ogniwo paliwowe PEMFC pracujšce w układzie z ogniwem fotowoltaicznym i generatorem wodoru z wykorzystaniem ciepła odpadowego. II Konferencja Współczesne Technologie i Urzšdzenia Energetyczne. Kraków 15 - 17 wrzeœnia 2010
 3. Kotowicz J., Bartela Ł., Skorek-Osikowska A., Balicki A., Model kotła pyłowego dla układu zintegrowanego OXY. Międzynarodowa XI Konferencja Kotłowa ICBT 2010, Szczyrk, 19-22 paŸdziernika 2010. Politechnika Œlšska. Prace naukowe, monografie, konferencje, z.25, t. 2, s. 31-46
 4. Gramatyka F. Ostrowski P. Metoda SJBS ograniczenia emisji NOx z przemysłowych kotłów parowych, Materiały XII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Forum Energetyków" GRE 2010
 5. Gramatyka F., Ostrowski P.: Ograniczenia emisji NOx z przemysłowych kotłów parowych metodą SJBS z zastosowaniem wentylatorów strumienicowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Elektryka z.64 (336/2010). Materiały XII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Forum Energetyków” GRE 2010. .
 6. Ostrowski P. R.Wejkowski R. Kalisz S. M.Pronobis. "Investigations of low-nox corrosion hazard in boiler OP 650 of Rybnik Power Plant with use of mobile O2 and CO monitoring system".Materiały Międzynarodowej Konferencji Kotłowej ICBT'2010. Gliwice X.2010
 7. Kalisz S. Ostrowski P. M.Pronobis. The concept of jet-ventilator assisted in-direct biomass co-firing in boilers (OTERM). Materiały Międzynarodowej Konferencji Kotłowej ICBT'2010. Gliwice X.2010.
 8. Ostrowski P., Kalisz S., Jet enhanced thermal treatment of biomass integrated with flue gas recirculation. Power engineering and environment 2010. Ostravice, 1÷3 September 2010, s. 44-47
 9. Ostrowski P., Wejkowski R., Kalisz S., Mobile on-line monitoring of O2 and co in the furnace boundary layer of power boilers. Power engineering and environment 2010. Ostravice, 1÷3 September 2010, s.108-111
 10. Węcel D., Ogulewicz W.: Badania elektrolizerów do produkcji paliwa wodorowego. Power Engineering and Environment, 2010. Ostravice, 1 ÷3 September 2010.
 11. Skorek-Osikowska A., Bartela Ł., Kotowicz J., Air separation unit for the system integrated with coal gasification. Power engineering and environment 2010. Ostravice, 1÷3 September 2010, s. 120-124
 12. Kotowicz J., Janusz-Szymańska K., Analysis of opportunities to improve the effectiveness of work of membranes for carbon dioxide recovery. Power engineering and environment 2010. Ostravice, 1÷3 September 2010, s. 68-72
 13. Kotowicz J., Sobolewski A., Iluk A., Matuszek K., Development of biomass gasification installation with gas generator GazEla. Power engineering and environment 2010. Ostravice, 1÷3 September 2010, s. 64-67
 14. Kotowicz J., Uwarunkowania i rozwój technologii energetycznych XXI wieku, X Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Gazu 2010, Kazimierz Dolny, 21-23.06.2010 - wykład zamawiany, wystšpienie plenarne
 15. Kotowicz J., Sobolewski A., Iluk T., Matuszek K., Experimental studies of biomass gasification installation consisting of a new gasifier and gas cleaning system. Proceedings of the 23rd International Conference ECOS 2010, 14-17th June 2010, Lausanne, Switzerland, 583-588
 16. Kotowicz J., Janusz-Szymańska K., Bartela Ł., The analysis of the possibilities of the efficiency improvement of the supercritical power plant integrated with CCS instalation. Proceedings of the 23rd International Conference ECOS 2010, 14-17th June 2010, Lausanne, Switzerland, 1560-1567
 17. Kotowicz J., Skorek-Osikowska A., Bartela Ł., Modelling and analysis of gas generator in the integrated gasification combined cycle system. Proceedings of the 23rd International Conference ECOS 2010, 14-17th June 2010, Lausanne, Switzerland, 1596-1602
 18. Kotowicz J., Bartela Ł., Skorek-Osikowska A., Ecologic effect of the connection of the coal fueled steam unit with the gas turbine installation. Proceedings of the 23rd International Conference ECOS 2010, 14-17th June 2010, Lausanne, Switzerland, 1622-1628
 19. Ogulewicz W., Węcel D., Wiciak G., Łukowicz H.: Instalacja badawcza :ogniwo fotowoltaiczne - generator wodoru - ogniwo paliwowe. Konferencja Zarzšdzanie Energia i Teleinformatyka ZET 2010 Nałęczów 10-12 luty 2010
 20. Wiciak G., Węcel D.: Przeplywomierze w technologiach ochrony srodowiska - wybrane zagadnienia. VII Konferencja Naukowo-Techniczna Monitoring Automatyzacja Eksploatacja w Inzynierii Srodowiska - 2010 Szczyrk Hotel Orle Gniazdo, 4-5 marca 2010
 21. Wiciak G., Ogulewicz W., Węcel D., Łukowicz H.: Ogniwa paliwowe PEMFC w technice i energetyce. Konferencja Naukowo-Techniczna Inwestycje w Energetyce -2010. Bełchatów 22-23 kwietnia 2010
 22. Węcel D., Ogulewicz W., Wiciak G., Łukowicz H.: Badania eksperymentalne ogniwa PEMFC- wybrane zagadnienia. Konferencja Naukowo-Techniczna Inwestycje w Energetyce -2010. Bełchatów 22-23 kwietnia 2010
 23. Ogulewicz W., Wiciak G.: Koncepcja wykorzystania ciepła odpadowego ogniw paliwowych PEMFC chłodzonych ciecza. Konferencja Naukowo-Techniczna Inwestycje w Energetyce -2010. Bełchatów 22-23 kwietnia 2010
 24. Ogulewicz W., Węcel D., Wiciak G., Łukowicz H.: Instalacja badawcza :ogniwo fotowoltaiczne - generator wodoru. XII Forum Energetyków Miedzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna GRE 2010 Szczyrk 31.05-2.06.2010 (Zeszyt Naukowy Pol. Opolskiej 64 Nr336/2010
 25. Ostrowski P., Gramatyka F., Wejkowski R.: Physical and numerical investigations of NOx reduction in boilers using steam jets fans. Materiały Międzynar. Konferencji Kotłowej ICBT’2010. Gliwice X 2010..PUBLIKACJE W CZASOPISMACH

2009

 1. Korczak A. Peczkis G. Karwot J.:Konstrukcje i badania charakterystyk oraz skutków zaburzeń w pracy wodomierzy śrubowych. Napedy i sterowania. Miesięcznik n-t. Nr (117) 1. Styczeń 2009.. Racibórz. 2009. s. 75 – 79.
 2. Korczak A., Peczkis G., Plutecki J. Pustelnik A.: Wpływ sposobu stoczenia wirnika pompy odśrodkowej z kierownicą spiralną na jej charakterystyki i maksymalną sprawność. Kwartalnik Pompy – Pompownie.nr 1 (132). Wrocław luty 2009. s. 37 – 40.
 3. Korczak A. Peczkis G. Wróblewski A. Technika Pompowa w najbardziej intensywnej technologii ochrony środowiska. Kwartalnik Pompy Pompownie nr 3 (134). Sierpień 2009. s. 28 – 30.
 4. Korczak A. Rduch J. Energetyka wodna w Polsce, stan i perspektywy rozwoju. Monografia Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, III Kongres Inżynierii Środowiska. Tom 3. Lublin, wrzesień 2009. s. 33-59.
 5. Marcinkowski W., Korczak A. Peczkis G.: Dynamika zespołu wirującego pompy odśrodkowej wielostopniowej z tarczą odciążajacą. Politechnika Świętokrzyska. Z.N. Terotechnologia Nr 10. Kielce 2009. S. 245-263.
 6. Korczak A. Peczkis G., Zagorulko A: Badaniala boratoryjne ruchowych uszczelnień czołowych z elastoplastycznym pierścieniem oporowym.. Politechnika Świętokrzyska. Z.N. Terotechnologia Nr 10. Kielce 2009. s.196 - 213
 7. Kotowicz J., Janusz-Szymańska K., Wpływ membranowej separacji CO2 na efektywnoœć węglowych bloków energetycznych, Monografie Komitetu Inżynierii Œrodowiska PAN 2009, s.93-110.
 8. Węcel D.: Wodór do ogniw paliwowych typu PEM. Archiwum Spalania, vol.9 (2009), nr 1-2, s.75-90.
 9. Kotowicz J., Janusz-Szymańska K., Integracja obiegu cieplnego bloku węglowego z membranowa instalacja CCS, Rynek Energii Nr 6(85), 2009, s.123-128
 10. Bartela Ł., Liszka M., Szeregowe sprzężenie nadkrytycznego bloku węglowego z instalacjš turbiny gazowej. Rynek Energii, Nr 6(85), 2009, s.111-116.
 11. Skorek-Osikowska A., Szlęk A., Optimisation of heating curve in district heating network with respect to heat transport cost, Journal of the Energy Institute, Nr 4, Vol 82, 2009, s.233-237.
 12. Kotowicz J., Janusz-Szymańska K., The Thermodynamic And Economic Analysis Of The Supercritical Coal Fired Power Plant With CCS Installation, Journal of POLISH CIMAC 2009 Vol. 4 No 1, s.75-82
 13. Skorek-Osikowska A., Szlęk A., Program do wyznaczania rzeczywistych strat ciepła w istniejacych i projektowanych sieciach ciepłowniczych. Rozdział w monografii „Rynek ciepła 2009” pod redakcja Janusza Kotowicza. Wydawnictwo Kaprint, Lublin 2009, s.163-178
 14. Kotowicz J., Bartela Ł., Analiza termodynamiczna różnych wariantów sprzężenia nadkrytycznego bloku węglowego z turbina gazowa. Rozdział w monografii „Rynek ciepła 2009” pod redakcja Janusza Kotowicza. Wydawnictwo Kaprint, Lublin 2009, s.126-146
 15. Kotowicz J., Janusz-Szymańska K., Różne opcje integracji układu separacji CO2 z obiegiem cieplnym nadkrytycznego bloku węglowego. Rozdział w monografii „Rynek ciepła 2009” pod redakcja Janusza Kotowicza. Wydawnictwo Kaprint, Lublin 2009, s.111-125
 16. Kotowicz J., Perspektywy rozwoju układów gazowo-parowych. Rozdział w monografii "Współczesne problemy energetyki gazowej i gazownictwa" pod redakcja Jacka Kaliny, Janusza Kotowicz, Janusza Skorka, Andrzeja Walewskiego. Wydawnictwo Instytutu Techniki Cieplnej, Gliwice 2009.
 17. Bartela Ł., Optymalizacja podstawowych parametrów projektowych elektrociepłowni gazowo-parowej pracujacej w srodowisku aktualnie obowiazujacych mechanizmów wsparcia. Rozdział w monografii "Współczesne problemy energetyki gazowej i gazownictwa" pod redakcja Jacka Kaliny, Janusza Kotowicz, Janusza Skorka, Andrzeja Walewskiego. Wydawnictwo Instytutu Techniki Cieplnej, Gliwice 2009.
 18. Sobolewski A., Kotowicz J., Iluk T., Matuszek K.: Wpływ rodzaju biomasy na parametry pracy generatora gazu ze złożem stałym. Rynek Energii, Nr 3(82), 2009, s.53-58.
 19. Kotowicz J., Bartela Ł., Sensitivity Analysis of the Gas-Steam System Efficiency Relative to Optimal Parameters Deviations. Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 18, No. 2A (2009), pp.88-93.
 20. Skorek-Osikowska A., Szlęk A., Optymalizacja srednicy rurociagu ze względu na koszt transportu ciepła w sieci ciepłowniczej. Rynek Energii, Nr 2(81), 2009, s.59-64.
 21. Kotowicz J., Sobolewski A., Iluk T., Matuszek K., Zgazowanie biomasy w reaktorze ze złożem stałym. Rynek Energii, Nr 2(81), 2009, s.52-58.
 22. Kotowicz J., Bartela Ł., Równoległe współspalanie biomasy w nadkrytycznym bloku węglowym - częsć II. Rynek Energii, Nr 1(80), 2009, s.53-58.
MATERIAŁY KONFERENCYJNE

2009

 1. Korczak A., Kuś K., Peczkis G.: „Empiryczne i teoretyczne badania charakterystyki błędów wodomierza śrubowego poziomego typu metron Meinecke Cosmos wp 80” Wydawca: Pol. Śl. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Praca zbiorowa: Instalacje basenowe. i Konferencja n-t: Zakopane 8-10 marzec 2009.. Vol. 1. s. 69-84
 2. Korczak A.: Analizy przyczyn awarii pomp wirowych. Sympozjum ogólnokrajowe. HYDROPREZENTACJE XII’ 2009. Ochrona wód, Gospodarka wodna, Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie scieków. Ustroń 16 – 18 czerwiec 2009. s. 207 – 227.
 3. Korczak A. Wpływ niedomagań pomp i ich awarii na wartość LCC. Referat wygłoszony (nie drukowany) na XV Forum użytkowników pomp. Słok k. Bełchatowa. Wrzesień 2009.
 4. Ostrowski P. "Steam jest ventilators for creating protection air at boundary layer of water-wall of power boilers". Ostrava, Czech Republic, September 2009
 5. Pronobis M. Gramatyka F. Ostrowski P. "SJBS method of NOx emisisions from industrial steam boilers" Ostrava, Czech Republic, September 2009
 6. Skorek-Osikowska A., Kotowicz J., Analiza układu gazowo-parowego zintegrowanego ze zgazowaniem węgla, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej – IX Konferencja Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, Warszawa, 8-11 grudnia 2009. Politechnika Warszawska. Prace naukowe, konferencje, z.26, s. 237-249
 7. Kotowicz J., Sobolewski A., Iluk T., Matuszek K., Doœwiadczenia eksploatacyjne 3-strefowego reaktora zgazowania biomasy, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej – IX Konferencja Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, Warszawa, 8-11 grudnia 2009. Politechnika Warszawska. Prace naukowe, konferencje, z.26,, s. 227-235.
 8. Kotowicz J., Liszka M., Bartela L., Simulation Analysis of Multi-fuel Hybrid Cycles, Proceedings of the 26th International Pittsburgh Coal Conference, September 20-23, 2009, Pittsburgh, PA, USA.
 9. Kotowicz J., Janusz-Szymańska K., The influence of CCS installation for limit sale price of electricity. Power engineering and environment 2009. Ostrava, 7 ÷8 September 2009, s.31-35
 10. Skorek-Osikowska A., Kotowicz J., As Purification technologies in the integrated gasification combined cycle (IGCC) installations - review and outlook. Power engineering and environment 2009. Ostrava, 7 ÷8 September 2009, s.67-72
 11. Kotowicz J., Sobolewski A., Iluk T., Matuszek K., Ttrizonal fixed-bed gasifier for biomass gasification. Power engineering and environment 2009. Ostrava, 7 ÷8 September 2009, s.27-30
 12. Kotowicz J.: Nowe trendy w energetyce. XVI Wiosenne Spotkanie Ciepłowników. 11-13 maj 2009 Zakopane - wykład zamawiany, wystapienie plenarne.
 13. Kotowicz J., Janusz.Szymańska K.: The thermodynamic and economic analysis of the supercritical coal fired power plant with CCS instalation. VI International Scientific - Technical Conference Explo - Diesel & Gas Turbine '09. Międzyzdroje-Copenhagen. Poland-Denmark, 26÷30 of April 2009.
 14. Kotowicz J., Pieter M.: Aspekty techniczno-ekonomiczne budowy bloku IGCC poprzez tzw. poligenerację. IV Konferencja Naukowo-Techniczna: Ochrona Srodowiska w Energetyce 2009, Jaworzno 12÷13 luty 2009.
PUBLIKACJE W CZASOPISMACH

2008

 1. K.Miksch, J.Surmacz-Górska, P.Ostrowski, K.Przybyła "Application of on-line Respiratory Measurements for Wastewater Treatment Plants Control" Archives of Environmental Protection" v.28-1-2008 PAN
 2. Kotowicz J., Bartela Ł., Równoległe współspalanie biomasy w nadkrytycznym bloku węglowym - częsc I. Rynek Energii, Nr 6, 2008, s.69-74.
 3. Kotowicz J., Bartela Ł., An analysis of various options of using biomass in supercritical coal fired power plants. Archivum Combustionis, Vol. 28 (2008), No. 1-2, pp.35-43
 4. Kotowicz J., Bartela Ł.: Wpływ zmiany obciazeń elektrociepłowni gazowo-parowej na charakterystyki termodynamiczne. Rynek Energii, Nr 5, 2008, s.45-50
 5. Węcel D., Chmielniak T., Kotowicz J.: Experimental and numerical investigations of the averaging Pitot tube and analysis of installation effects on the flow coefficient. Flow Measurement and Instrumentation, Vol.19 (2008), pp. 301-306
 6. Kotowicz J.: Nadbudowa blokow parowych o parametrach nadkrytycznych turbinami gazowymi. Rynek Energii, Nr 4, 2008, s.45-49
 7. Kotowicz J., Iluk T.: Układy gazowo-parowe zintegrowane ze zgazowaniem. Rynek Energii, Nr 3, 2008, s.34-40
 8. Nadziakiewicz J., Janusz K.: Oddzialywanie energetyki i powstających odpadów na srodowisko naturalne. Srodowisko i Rozwoj, Nr 17 (1/2008), s.140-155
 9. Kotowicz J., Bartela Ł.: Optymalizacja termodynamiczna i ekonomiczna elektrowni gazowo-parowej z wykorzystaniem algorytmów genetycznych. Rynek Energii, Nr 2, 2008, s.31-38
 10. Remiorz L., Kotowicz J.: Ograniczenia w modelowaniu układów gazowo-parowych. Rynek Energii nr 1, 2008, s. 42-47 (lista filadelfijska od 2008r)
 11. Wiciak G., Kotowicz J.: Współczesne technologie CCS. Napędy i Sterowanie Nr 1, 2008, s. 90-92.
MATERIAŁY KONFERENCYJNE

2008

 1. Ostrowski P.: Rozwój systemu sterowania rozproszonego DCS/PCS. Seminarium Cukrownicze Krasnystaw, kwiecień 2008. .
 2. Korczak A. Peczkis G. Synowiec T. Projekt oraz badania analityczne i empiryczne układu przepływowego pompy odśrodkowej. Politechnika Świętokrzyska. Z.N. Terotechnologia Nr . Kielce 2008. s.
 3. M.Pronobis, P.Ostrowski, R.Wejkowski "Opracowanie koncepcji i projektu układu do cišgłego pomiaru koncentracji składu spalin przyœciennych w palenisku kotła " Temat: IV.1.3/1 Konferencja Naukowo-Badawcza '2008
 4. Kotowicz J., Bartela Ł.: Analiza wrazliwosci sprawnosci ukladu gazowo-parowego na niedotrzymanie wartosci parametrow optymalnych. Materialy Miedzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej. Obslugiwanie Maszyn i Urzšdzeń "OMiU 2008", Swinoujscie-Kopenhaga, 15-18 pazdziernik 2008, s.122-131
 5. Kotowicz J., Bartela Ł.: Wpływ zmiany obciażeń elektrociepłowni gazowo-parowej na charakterystyki termodynamiczne. XIV Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Ciepła , Nałęczów 22-24 pazdziernika 2008, s.147-158
 6. Kotowicz J., Pieter M..:Modelowanie elektrowni gazowo-parowej zintegrowanej ze zgazowaniem węgla wraz z ocena efektywnosci ekonomicznej. Materiały konferencji naukowej: Czyste technologie węglowe. Sosnowiec-Katowice, 1-2 pazdziernik 2008, s.137-152.
 7. Kotowicz J., Bartela Ł.:The influence of economical assumptions on the optimal parameters of a gas-steam cycle.Proceedings of the 21st International Conference ECOS 2008, Kraków-Gliwice 24-27 June 2008, vol.II pp. 589-599
 8. Kotowicz J., Chmielniak T., Janusz K.: The influence of membrane separation on the efficiency of a coal fired power plant. Proceedings of the 21st International Conference ECOS 2008, Kraków-Gliwice 24-27 June 2008, vol.IV pp. 1739-1746
 9. Wiciak G., Kotowicz J.: Technika membranowa w zastosowaniach dla energetyki. Konferencja Naukowo-Techniczna "Automatyzacja w energetyce - 2008", Bełchatów 24-25 kwietnia 2008. s. 7-8


PUBLIKACJE W CZASOPISMACH

2007

 1. Павленко И.В. Корчак А: Анализ динамики гидропяты с податливым упорным кольцом; "Вісник Сумського державного унiверситету. Технίчнί науки Нр 1’2007". c. 45-53.
 2. Павленко И.В. Корчак А: Оценка средней наработки до тказа автоматических уравновешивающих устройств центробежных машин. "Вісник Сумського Державного Унiверситету. Технίчнί науки Нр 2’2007". c. 6 - 17.
 3. Zarzycki M., Korczak A. Pakuła G. Współpraca Politechniki Śląskiej z POWEN-S.A. w zakresie konstrukcji i technologii pomp wirowych” Kwartalnik Pompy – Pompownie nr 1 (124) Wrocław luty 2007 s. 36 – 39.
 4. Зажыцки M., Корчак A., Пакула Г.:”Лопастные насосы горнодобывающей промышленности” Международнaя научно-техническaя Конференция: “Герметичность; перспективы развития конструкции yплотнений”. Сумы, 25 – 26. 11. 2006. oraz Вiснuк Сумського державного унiверситету. Науковий журнал. Сумы, Украина, № 12 (96) 2006 СумДУ. C. 33 – 42
 5. Marcinkowski W.A. Korczak A.: Dławnice czyli uszczelnienia ruchowe z wypełnieniem plastycznym. Kwartalnik: „Pompy – Pompownie” Nr 2 (124). Wrocław 2007. s.33-36.
 6. Korczak A. Peczkis G.: „Analityczne i empiryczne badania pól ciśnień w szczelinie uszczelniającej wzdłużnej. 11 Międzynarodowa Konferencja „Seilconf.”. Politechnika Wrocławska, Polanica Zdrój, 25-27 maj 2007. s. 98-107.
 7. Pawlenko I., Korczak A.: The influence of balancing disk deformation on caracteristics of the automatic balancing device with the turbulent fluid flow. 8-th International Symposium of Ukrainiuan Mechanical Engeneers in Lviv. 23 – 25 juni 2007. (in ukr).
 8. Zarzycki M, Korczak A..:Badania odporności tworzyw konstrukcyjnych na erozję piaskową. Politechnika Śląska. Prace naukowe, Monografie. Konferencje Z.18. VII. VII Miedzynarodowa Konferencja Wentylatory i pompy przemysłowe. Szczyrk 22-24.10.2007s.363 - 372
 9. Chmielniak T., Korczak A., Peczkis G., Dorobisz N., Synowiec T. Nowy typoszereg odśrodkowych pionowych pomp okrętowych Politechnika Śląska. Prace naukowe, Monografie. Konferencje Z.18. VII Miedzynarodowa Konferencja Wentylatory i pompy przemysłowe. Szczyrk 22-24.10.2007. s. 65-74
 10. Marcinkowski W., Kоrczak A., Peczkis G.: Wpływ szczelin uszczelniających na dynamikę zespołu wirującego pompy odśrodkowej. Politechnika Śląska. Prace naukowe, Monografie. Konferencje Z.18. VII. VII Miedzynarodowa Konferencja Wentylatory i pompy przemysłowe. Szczyrk 22-24.10.2007. s161 – 170.
 11. Zarzycki M., Korczak A., Rokita J., Pakuła G., Krawczyk Z.,: Pompy wielostopniowe typu OWZ do pracy w zanurzeniu. Politechnika Śląska. Prace naukowe, Monografie. Konferencje Z.18. VII. VII Miedzynarodowa Konferencja Wentylatory i pompy przemysłowe. Szczyrk 22-24.10.2007, s. 373 – 378.
 12. Korczak A.: Skutki błędów w projektowaniu i eksploatacji pompowni wodociągowych i przepompowni ścieków. Miesięcznik n-t Napędy i Sterowanie Nr 11/07. Poleko Poznań, listopad 2007. s. 66 - 71
 13. Kundera Cz., Korczak A., Zahorulko A., Gerasimiva K., Plykin M.: CFD simulation of short and long annular seals. Politechnika Świętokrzyska. Z.N. Terotechnologia Nr 7. Kielce 2007. s.77 – 89.
 14. Węcel D.: Analiza wpływu zaburzen przepływu na dokładnosc pomiaru strumienia płynu w rurociągach. Archiwum Energetyki, tom XXXVII (2007), nr 1-2, s.1-20
 15. Kotowicz J., Bartela Ł.: Energetyczne wykorzystanie biomasy drzewnej - przegląd technologii. Rynek Energii nr 6, 2007, s.22-28.
 16. Kotowicz J., Janusz K.: Podstawy membranowej separacji gazów. Rynek Energii nr 6, 2007, s.29-35.
 17. Kotowicz J., Bartela Ł.: Wpływ wybranych kryteriów na charakterystyki elektrociepłowni gazowo-parowych. Rynek Energii nr 5, 2007, s.33-39.
 18. Kotowicz J.,Wiciak G., Janusz K.: Ogniwa paliwowe - zastosowania w energetyce. Napędy i Sterowanie 09/2007, s.131-135.
 19. Kotowicz J., Bartela Ł.: Wpływ wybranych kryteriów na charakterystyki termodynamiczne elektrociepłowni gazowo-parowej z kotłem dwucisnieniowym. Rynek Energii nr 3, 2007, s.49-55.
 20. Kotowicz J., Janusz K., Wiciak G.: Układy i technologie przemysłowe ograniczające emisję CO2. Napędy i Sterowanie, Nr 5, 2007, s. 86-90.
 21. Klencz R., Wiciak G.: Konferencja Naukowo-Techniczna. Automatyzacja w Elektroenergetyce 2007. Napędy i Sterowanie. Nr 5/2007 s. 128-133.
 22. Wiciak G., Kotowicz J.: Pomiar w nietypowych warunkach przepływu. Napędy i Sterowanie 04/2007, s.103-105.
 23. Wiciak G., Kotowicz J., Około-Kułak J.: Investigation and the design engineering of the stand to measurement of the flow. MECHANICS Nr 2/2007, pp.140-152.
 24. Kotowicz J., Bartela Ł.: Wpływ wybranych kryteriów na charakterystyki termodynamiczne elektrociepłowni gazowo-parowej z kotłem jednociśnieniowym. Rynek Energii, Nr 2, 2007, s.48-54
 25. Kotowicz J., Janusz K.: Sposoby redukcji emisji CO2 z procesów energetycznych. Rynek Energii, Nr 1, 2007, s.10-18
 26. Kotowicz J., Chmielniak T.: The Influence of Some Selected Parameters on the Thermodynamic Characteristics of a CHP Plant with a Gas Turbine. Journal of Polish Cimac. No1, Vol.2, 2007, pp. 255-263.
MATERIAŁY KONFERENCYJNE

2007

 1. Peczkis G. Korczak A. Skutki błędów w projektowaniu i eksploatacji pompowni wodociągowych. Możliwe usterki w pomiarze ilości wody. Konferencja n-t. Monitoring, Automatyzacja, Eksploatacja w Inżynierii Środowiska – 2008. 04-05 luty 2008. Stok k/Bełchatowa.. Referat wygłoszony, niepublikowany.
 2. Korczak A. Peczkis G. The investigation of the influence of distance between the impeller and the tongue of volute on characteristics of centrifugal pumps. XII Międzynarodowa Konferencja: Hervicon 2008. Przemyśl 09 -12. 09. 2008. Volume II. p.201-210.
 3. Korczak A., Peczkis G., Synowiec T. : The testing of flow in spiral casing and in the diffuser in a vertical centrifugal shipborne pump.. 12th International Conference on Mechanical Engineering. 2008. Bratislava, Slovakia, November 13 to 14, 2008. Abstract P: V-24. Full paper are published on CD, ISBN 978-80-227-2987.
 4. Korczak A: Analizy przyczyn awarii pomp do scieków.. Konferencja n-t Energetyczne aspekty przepompowni ścieków. Szczyrk grudzień 2008. Referat wygłoszony, niepublikowany.
 5. Kotowicz J., Bartela Ł.: Optymalizacja termodynamiczna oraz ekonomiczna części parowej układów gazowo-parowych. VIII konferencja Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej. Warszawa, 11-14.12.2007. Politechnika Warszawska. Prace naukowe, konferencje, z.25, s. 299÷310.
 6. Węcel D.: Wykorzystanie numerycznej mechaniki płynów do rozwiązywania problemów związanych z pomiarem strumienia masy w zaburzonym przepływie. VIII konferencja Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej. Warszawa, 11-14.12.2007. Politechnika Warszawska. Prace naukowe, konferencje, z.25, s. 669÷677.
 7. Kotowicz J., Bartela Ł.: Wpływ konfiguracji elektrociepłowni gazowo-parowych na charakterystyki termodynamiczne i ekonomiczne. I Konferencja Naukowo-Techniczna Współczesne technologie i urządzenia energetyczne, Kraków 18-19 pażdziernika 2007, s.289-302
 8. Kotowicz J., Bartela Ł.: Wpływ wybranych kryteriów na charakterystyki elektrociepłowni gazowo-parowych. XIII Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Ciepła , Nałęczów 17-19 pażdziernika 2007, s.191-202.
 9. Łyczko J., Kotowicz J.: Nadbudowa bloków parowych o parametrach nadkrytycznych turbinami gazowymi. XIII Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Ciepła , Nałęczów 17-19 pażdziernika 2007, s.211-219
 10. Kotowicz J., Bartela Ł.: Investigations Concerning the Influence of Selected Parameters on the Thermodynamic and Economic Characteristics of a Gas-Steam Heat and Power Plant. Proceedings of the Conference ECOS 2007, Padova, Italy, 25÷28 June 2007, vol.II, pp.957÷965.
 11. Nadziakiewicz J., Janusz K.: Oddziaływanie energetyki i powstających odpadów na środowisko naturalne. VIII Śląskie Seminarium Ochrony Środowiska, Bytom 1 czerwca 2007, s.21-35.
 12. Kotowicz J.: Charakterystyki różnych układów elektrowni gazowo-parowych. V Konferencja Naukowa: Technologie Energetyczne Nowej Generacji. Politechnika Śląska, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Prace naukowe, monografie, konferencje, z.17, s. 57÷66.
 13. Kotowicz J., Chmielniak T.: An analysis of the effect of supplementary firing on efficiency of combined cycle plant for electric and thermal power cogeneration. Proceedings of the "Efektivni Energetika VIII", Ostrava, 15÷21 Aprill 2007, pp. 41÷50.
 14. Kotowicz J., Bartela Ł.: The influence of the configuration of a gas-and-steam heat-and-power plant on the thermodynamic characteristic. Proceedings of the "Efektivni Energetika VIII", Ostrava, 15÷21 Aprill 2007, pp. 31÷40.
 15. Kotowicz J., Wiciak G., Janusz K.: Ogniwa paliwowe dla energetyki - wybrane zagadnienia. Konferencja Naukowo -Techniczna AUTOMATYZACJA W ELEKTROENERGETYCE 2007 26-27 kwietnia 2007 Bełchatów, s.8-10.
 16. Kotowicz J., Janusz K., Wiciak G.: Metody ograniczenia emisji CO2 w energetyce. Konferencja Naukowo -Techniczna AUTOMATYZACJA W ELEKTROENERGETYCE 2007 26-27 kwietnia 2007 Bełchatów, s.5-7
 17. Kotowicz J., Bartela Ł.: Wybrane zagadnienia optymalnego doboru struktur instalacji elektrociepłowni gazowo-parowych. Konferencja Naukowo -Techniczna AUTOMATYZACJA W ELEKTROENERGETYCE 2007 26-27 kwietnia 2007 Bełchatów, s.11-12
 18. Wiciak G. Kotowicz J.: Zastosowanie techniki ultradźwiękowej w trudnych warunkach przepływu. Konferencja Naukowo-Techniczna Monitoring i Automatyzacja w Inżynierii Środowiska - 2007, Szczyrk 29-30. 01. 2007, s.10-14.PUBLIKACJE W CZASOPISMACH

2006

 1. Korczak A. Geometria szczeliny poprzecznej i dynamika podatnych pierścieni tarcz odciążających siły osiowe w pompach odśrodkowych wielostopniowych. Miesięcznik: Przegląd Mechaniczny. Zeszyt 5/2006. Warszawa 2006, s.14 - 19.
 2. Chmielniak T. Korczak A. Papierski A. Peczkis G. “Investigations of the flow through the sealing face clearance”. International Scientific Symposium “Hydrodynamic Theory of Lubrication – 120th Anniversary. May 18-20, 2006, Orel, Russia, s. 133-139.
 3. Zarzycki M, Korczak A. Rokita J. Pakuła G.: Pompy do odwadniania likwidowanych kopalń. Hydraulika i Pneumatyka. Nr 1/06 Dwumiesięcznik n-t. Wrocław styczeń 2006. s.21-23.
 4. Chmielniak T. Korczak A. Peczkis G.: Badania laboratoryjne przepływów przez szczelinę wzdłużną. Politechnika Świętokrzyska. Z.N. Terotechnologia Kielce 2006. s. 139 - 150.
 5. Зуева Н. В., Корчак A:, Bлияние сил инерции жидкости и потерь на местное сопротивление на гидродинамические характеристики торцового дросселя. Сумский государственный университет, "Вестник" №10 октябрь 2006 год.. Сумы.
 6. Павленко И.В., Корчак А. Решение задачи гидроупругости диска гидравлической пяты”. "Вісник Сумського національного аграрного університета"09(15)2006. s. 121 –125.
 7. Павленко И.В., Корчак А., Каринцев И.Б. Аналіз статичних характеристик гідравлічної п'яи з урахуванням податливості конструктивних елементів. "Вісник Сумського національного аграрного університета"09(16)2006. c. 204 –205 (w jęz. ukraińskim).
 8. Kotowicz J., Bartela Ł.: Analiza termodynamiczna i ekonomiczna małej elektrociepłowni gazowo-parowej z turbina przeciwprężna. Archives of Energetics, tom XXXVII, 2006, nr 2, s. 191-207.
 9. Kotowicz J., Wiciak G.: Przepływomierze i ich własciwosci w kontekscie utrzymania ruchu. Napedy i Sterowanie. 11/2006
 10. Wilk T., Wiciak G.: Konferencja Naukowo-Techniczna "Monitoring i automatyzacja w petrochemii i przemysle chemicznym – 2006". Polski przemysł chemiczny – istotna branza gospodarki. Napedy i Sterowanie. 11/2006
 11. P.Ostrowski, J.Mędrych, J.Przystupa: Redundancyjny system sterowania pomp soku w cukrowni. Sterowanie i Napędy nr 1, styczeń 2006
 12. Kotowicz J., Bartela Ł.: Modelowanie pracy elektrociepłowni gazowo-parowej przy zmiennym obciażeniu. Archives of Energetics, tom XXXVI, 2006.
 13. Kotowicz J. : Analiza wybranych kryteriów dla wyboru konfiguracji układu gazowo-parowego. Rynek Energii, Nr. 5, 2006.
 14. Węcel D.: Stanowisko do badania przyeplywomierzy - wybrane wyniki pomiarów. Rynek Energii, Nr 4, 2006.
 15. Kotowicz J., Wiciak G.: Uklad zasilania pompowego do instalacji stosowanych w badaniach przeplywu cieczy i wzorcowania. Napedy i Sterowanie Nr 7/8, 2006.
 16. Kotowicz J., Bartela Ł.: Elektrociepłownia gazowo-parowa z turbina parowa przeciwprezna - wybrane rezultaty obliczeń. Rynek Energii, Nr3, 2006.
 17. Kotowicz J., Wiciak G., Węcel D Pomiar strumienia - wybrane zagadnienia badań eksperymentalnych i modelowania. Napędy i Sterowanie Nr 5. 2006
 18. Klencz R. Wiciak G.: Zastosowania automatyki przemysłowej w energetyce. Napędy i Sterowanie Nr 5. 2006
 19. Kotowicz J., Chmielniak T.: Badania wpływu struktury elektrowni gazowo-parowych na charakterystyki sprawności. Zeszyty Naukowe Nr 10 (82) Akademi Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2006, s. 273- 286.
 20. Kotowicz J., Bełch K.: Analiza porównawcza wybranych układów z turbiną gazową małej mocy. Rynek Energii, Nr2, 2006.
 21. Kotowicz J. Bełch K.: Analiza termodynamiczna i ekonomiczna elektrociepłowni Chenga. Rynek Energii, Nr 1, 2006.
 22. Kotowicz J. : Wpływ chłodzenia turbiny gazowej na charakterystyki układu gazowo-parowego. Archiwum Energetyki Nr 1, 2006.
 23. Kotowicz J., Wiciak G., Węcel D.: Modelowanie układów energetycznych wspierane przez pomiary z laboratoryjnego układu energetycznego - wybrane zagadnienia. Napędy i Sterowanie, Nr 4, 2006MATERIAŁY KONFERENCYJNE

2006

 1. Павленко И., В., Корчак А.: Ρешение задачи гидроупругости диска гидравлической пяты. XIV Международная н-т Конференция по Компрессоростроению 15-17 сентября 2006. Сумы, Украина.
 2. Kорчак А. Марцинковский В.А.. Печкис Г. : Затворно уравновающие устройство ротора центробежного компрессора Компрессорная техникав в ХХІ веке. Труды ХІІІ Международной Конференции по компрессоростроению. Сумы 2006. Т.3 С. 79-86
 3. Kotowicz J., Bartela Ł.: Modelowanie pracy elektrociepłowni gazowo-parowej przy zmiennym obciazeniu. Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna Energetyka 2006, Wrocław 8-10 listopad, 2006.
 4. Kotowicz J. : Analiza wybranych kryteriów dla wyboru konfiguracji układu gazowo-parowego. XII konferencja naukowo-techniczna Rynek Ciepła, Nałęczów,18-20 X 2006
 5. Kotowicz J., Wiciak G., Pomiary strumieni cieczy i gazow w kontekscie utrzymania ruchu - wybrane zagadnienia, Konferencja Naukowo-Techniczna: Monitoring i Automatyzacja w Petrochemii i Przemysle Chemicznym – Inzynieria i Utrzymanie Ruchu – 2006, 9-10 pazdziernika 2006 r Szczyrk.
 6. Kotowicz J., Bartela Ł.: Analiza pracy elektrociepłowni gazowo-parowej z turbina parowa przeciwpreżna oraz analiza efektywnosci ekonomicznej. Rynek Gazu 2006. Kazimierz Dolny, 21-23.06.2006
 7. Kotowicz J., Wiciak G., Rozwišzania układu zasilania pompowego wykorzystywanego w badaniach przepływu cieczy - wybrane zagadnienia. Konferencja Naukowo-Techniczna: AUTOMATYKA W OCHRONIE ŒRODOWISKA - 2006. Szczyrk, 5-6 czerwca 2006 r.
 8. Kotowicz J., Wiciak G., Węcel D.: Laboratorium maszyn energetycznych - wybrane zagadnienia modelowania i pomiarów. XII Konferencja Naukowo-Techniczna: Napędy - Sterowanie - Automatyka Przemysłowa w Energetyce – 2006. Szczyrk, 6-7 kwietnia 2006 r.
 9. Kotowicz J., Wiciak G., Węcel D.: Modelowanie układów energetycznych wspierane przez pomiary z laboratoryjnego układu energetycznego - wybrane zagadnienia. XII Konferencja Naukowo-Techniczna: Napędy - Sterowanie - Automatyka Przemysłowa w Energetyce - 2006. Szczyrk, 6-7 kwietnia 2006 r.PUBLIKACJE W CZASOPISMACH
2005

 1. Korczak A. Kurowicz M., Peczkis G., Strozik M. Technika pomiarów przepływów w szczelinie poprzecznej. Kongres Nauki Polskiej. 60-lecie Politechniki Śląskiej. Wyd. Pol. Śl. Gliwice 2005, s. 163 - 175.
 2. Kорчак А. Марцинковский В.А.  . Использование гидропяты в качестве затворно уравновешивающего устройствa ротора. Вiснuк Сумського державного унiверситету. Науковий журнал. No 1(73)’. Сумы, Украина, 2005. C. 68-76.
 3. Korczak A. Peczkis G. Pompy odśrodkowe w instalacjach hydrotransportu w cukrowniach. Część I. Kwartalnik: Branżowy Magazyn Przemysłowy Nr2/05. Racibórz, czerwiec 2005.s. 42 – 43.
 4. Korczak A. Mikuła S.: Badania eksploatacyjne górniczych pomp odwadniających” ZN Pol. Śl. Górnictwo nr.. Gliwice, listopad 2005. s.465-474.
 5. Корчак А., Павленко И.В. Решение задачи гидроупругости диска гидравлической пяты; "Вісник Сумського національного аграрного університета".11(14)2005,c.141 – 145.
 6. Kotowicz J., Lepszy S.: Wpływ temperatury otoczenia i strumieni ciepła grzewczego na charakterystyki termodynamiczne elektrociepłowni gazowo-parowej. Inżynieria Chemiczna i Procesowa nr 26, 2005.
 7. Kotowicz J.: Optymalizacja wybranych struktur elektrociepłowni z turbiną gazową. Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej, Mechanika nr 211, Warszawa 2005.
 8. Kotowicz J., Wiciak G., Węcel D.: Pomiary i automatyka w energetyce. Napędy i Sterowanie nr. 11, 2005.
 9. Kotowicz J., Lepszy S.: Wpływ wybranych parametrów na charakterystyki pracy elektrociepłowni gazowo-parowej. Rynek Energii nr 5, 2005
 10. Łyczko J., Remiorz L.: Układy dwupaliwowe sprzężone równolegle. Rynek Energii, Nr 4, 2005.
 11. Kotowicz J.: Oszczędność energii chemicznej paliwa w elektrociepłowniach z turbiną gazową. Rynek Energii, Nr 4, 2005.
 12. Wiciak G., Około-Kułak J., Kotowicz J.: Wybrane zagadnienia analizy dokładności systemu do pomiaru strumienia metodą wagową. Zeszyty Naukowe nr 140, Gliwice 2005.
 13. Wiciak G., Kotowicz J.: Wybrane zagadnienia legalizacji przepływomierzy wody w aspekcie rynku energii. Rynek Energii, Nr 2, 2005.MATERIAŁY KONFERENCYJNE
2005

 1. Зуева Н.В., Корчак А.: „Аксиально угловые колебания упруго-опертого кольца гидропяты”. Труды 11-й Международной научно-технической Конференции: “Герметичность вибронадежность и экологическая безопасность насосного и компрессорного оборудования” HERVICON 2005. 6-9 сентября 2005. Сумы, Украина. Том 2, c.181-187.
 2. ПавленкоИ. В. Корчак А.: “Анализ динамики гидропяты с податливым упорным кольцом”. Труды 11-й Международной научно-технической Конференции: “Герметичность вибронадежность и экологическая безопасность насосного и компрессорного оборудования” HERVICON 2005. 6-9 сентября 2005. Сумы, Украина. Том 2, c. 203 – 212.
 3. Korczak A., Peczkis G.: Laboratory research of the laminar flow of liquids in a flat – wall face clearance with a variable width between stationary and rotating rings. International compressor & turbine flow systems- theory & application areas. SYMCOM ’05. Łódź, 21-23 09.2005
 4. Зуева Н.В., Корчак А.: „Исследование динамики системы автоматического уравновешивания центробежных насосов с упругим элементом”. Труды 11-й Международной научно-методической конференции: Технологии XXI Века. Украина, Алушта, 2005, Том 1, c.89-95.
 5. Korczak A. Mikuła S. Strzelecki S. Thrust bearing – relieving disk of multistage centrifugal pump. Proceedings of WTC 2005: III World Tribology Congress III. Waschington D.C. 12 – 16, September, 2005.
 6. K.Miksch, J.Surmacz-Górska, P.Ostrowski "Application of on-line respiratory measurement for wastewater treatment plants control The 2nd IWA Conference on Instrumentation, Control and Automation for water and wastewater treatment and transport systems. Busan, Korea 2005 May 29-June 02
 7. Kotowicz J., Ostrowski P., Wiciak G, Węcel D.: Pomiary i Automatyka w Energetyce. Doswiadczenia Zakładu Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych. Sterowanie i Napędy, Bełchatów, pazdziernik.2005
 8. Janusz M., Janusz K.: Analiza progu rentownosci składowiska odpadów. Międzynarodowa Konferencja Paliwa z odpadów 2005. Kudowa Zdrój, 19-21.10.2005
 9. Kotowicz J.: Optymalizacja wybranych struktur elektrociepłowni z turbiną gazową. VII Konferencja Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej. Warszawa, 6-9.12.2005.
 10. Kotowicz J.: Czyste technologie energetyczne podstawą zrównoważonego rozwoju społeczeństw. Konferencja Rynek Ciepła 2005, Nałęczów, 07-09.11.2005.
 11. Kotowicz J., Lepszy S.: Wpływ wybranych parametrów na charakterystyki pracy elektrociepłowni gazowo-parowej. Materiały XIX Zjazdu Termodynamików, Gdańsk - Sopot 05-08.09.2005.
 12. Kotowicz J., Ostrowski P., Wiciak G., Węcel D.: POMIARY I AUTOMATYKA W ENERGETYCE. Doświadczenia Zakładu Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych.Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych. XI Konferencja Naukowo-Techniczna NAPĘDY-STEROWANIE-AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA W ELEKTROENERGETYCE. Bełchatów 06.10.2005.
 13. Kotowicz J.: Oszczędność energii chemicznej paliwa w elektrociepłowniach z turbiną gazową. Rynek Gazu 2005. Kazimierz Dolny, 27-29.06.2005.
 14. Chmielniak T., Kotowicz J.:. The influence of some selected parameters on the effectiveness of the operation of systems with a gas turbines. EXPLO-DIESEL & GAS TURBINE IV International Scientific-Technical Conference 2005, Gdańsk-Miedzyzdroje-Kopenhaga 09-13.05.2005
 15. Ostrowski P., Remiorz L., Spałek K., Wojciechowski T.: "Koncepcja modernizacji gospodarki energetycznej w parku wodnym w Tarnowskich Górach". VIII seminarium "Pływalnie kryte - kierunki rozwoju" maj 2005, Gdańska Fundacja Wody - Gdańsk Sobieszewo
 16. Kostowski W., Przywara M., Łyczko J., Lipko D.: Zastosowanie turboekspanderów do wytwarzania energii elektrycznej na stacjach redukcyjno-pomiarowych. ENERGETYKA GAZOWA - Międzynarodowa III Konferencja Naukowo-Techniczna '2005, Szczyrk 19-21.04.2005.
 17. Kotowicz J.: Wyznaczanie charakterystyk termodynamicznych i ekonomicznych elektrowni gazowo-parowych z kotłem trójprężnym. ENERGETYKA GAZOWA - Międzynarodowa III Konferencja Naukowo-Techniczna '2005, Szczyrk 19-21.04.2005.
 18. Kotowicz J., Lepszy S.:. Wpływ temperatury otoczenia i strumieni ciepła grzewczego na pracę elektrociepłowni gazowo-parowej. ENERGETYKA GAZOWA - Międzynarodowa III Konferencja Naukowo-Techniczna '2005, Szczyrk 19-21.04.2005.
 19. Fross K., Ostrowski P., Kawaler K., Remiorz L., Wojciechowski T.:Projekt parku wodnego "Tropikalna Wyspa" w Marklowicach - przykład wykorzystania źródeł energii odpadowej i odnawialnej. V Sympozjum Naukowo-Techniczne nt.: INSTALACJE BASENOWE, Ustroń, luty 2005
PUBLIKACJE W CZASOPISMACH

2004

 1. Korczak A. Synowiec T.: Analiza t-e zastosowania przepompowni sieciowej, Pompy Pompownie Nr.1(112), Wrocław, luty, 2004.s. 45-48
 2. Marcinkowski W.A. Korczak A. Analiza pracy hydrostatycznego łożyska osiowego, w strefie przepływów laminarnych. Kwartalnik: Pompy –Pompownie nr 1 (112), Wrocław 2004. S 37-40.
 3. Korczak A. Peczkis G.: Reguły stosowania pomp wirowych. Kwartalnik: Branżowy Magazyn Przemysłowy. Racibórz, kwiecień 2004.
 4. Korczak A. Peczkis G. Pajączkowski J.: Badania eksploatacyjne pomp wielostopniowych z podatnym pierścieniem oporowym tarczy odciążającej. Pompy Pompownie nr 3/04, Wrocław, 2004
 5. Pronobis M., Kalisz S., Ostrowski P., Hernik B., Wejkowski R.: Zapobieganie korozji niskotlenowej w różnych układach spalania niskoemisyjnego. Energetyka 11/2004
 6. Kotowicz J.: Wpływ temperatury otoczenia na charakterystyki elektrowni gazowo-parowej z kotłem trójprężnym. Rynek Energii, Nr 4, 2004, s.36¸43.
 7. Kotowicz J., Kotowicz R.: Analiza efektywności elektrowni gazowo-parowych. Rynek Energii, Nr 3, 2004, s. 25¸32.
 8. Wiciak G., Kotowicz J.: Wzorcowanie przepływomierzy wody metodą wagową przystosowaną do dużych wartości strumienia. Rynek Energii, Nr 6, 2004.
 9. Kotowicz J., Rudny S.: Termodynamiczna i ekonomiczna analiza małej elektrociepłowni opalanej węglem. Rynek Energii Nr 5, 2004, s. 32¸36.
 10. Chodkiewicz R., Krysiński J., Kotowicz J.: Turbina gazowa opalana zewnętrznie biopaliwem sprzężona ze źródłem geotermalnym. Rynek Energii Nr 5, 2004, s. 58¸64.
 11. Ostrowski P., Przystupa J.: Rozproszony system sterowania o zwiększonej pewności działania. Nowe Cukrownictwo 1/2004.
MATERIAŁY KONFERENCYJNE

2004

 1. Marcinkowski W.A. .Korczak A.: Szczeliny uszczelniające tarczy odciążającej napór osiowy i ich wpływ na dynamikę zespołu wirującego pompy odśrodkowej wielostopniowej. 10 Międzynarodowa Konferencja „Seilconf.”. Politechnika Wrocławska, Polanica Zdrój, 25-27 maj 2004.
 2. Korczak A. Papierski A., Peczkis G.: Przepływy przez szczeliny uszczelniające pomp odśrodkowych. 10 Międzynarodowa Konferencja „Seilconf.”. Politechnika Wrocławska, Polanica Zdrój, 25-27 maj 2004.s.299-310.
 3. Kорчак А. Марцинковский В.А.  . Затворно уравновешивающее устройство ротора центробежного компрессора XIII Международная н-т Конференция по Компрессоростроению 15-17 сентября 2004. Сумы, Украина.
 4. Korczak A., Papierski A.: The flow through the face clearance of the disk relieving the axial force in multi-stage centrifugal pumps”. Transactions Of The Institute Of Fluid-Flow Machinery, No 115, Gdańsk 2004. s.113-125.
 5. Korczak A. Mikuła S. Peczkis G. Perchał S. Badania wdrożeniowe nowych rozwiązań węzłów konstrukcyjnych pomp odśrodkowych wielostopniowych. XII Międzynarodowa Konferencja n-t: Trwałość elementów i węzłów konstrukcyjnych maszyn górniczych” TEMAG 2004. Ustroń, 26-28. X. 2004.
 6. Chmielniak T., Kotowicz J.: Modeling of the characteristic of a gas-and-steam power station with a triple - pressure waste-heat boiler. The Third International Scientific Symposium on Technical, Economic and Environmental Aspects of Combined Cycle Power Plants - COMPOWER`04. Gdańsk, 2¸3.12.2004, p.p. 11¸19.
 7. Kotowicz J., Lepszy S.: Thermodynamical and economical analysis modern combined cycle heat and power plant. The Third International Scientific Symposium on Technical, Economic and Environmental Aspects of Combined Cycle Power Plants - COMPOWER`04. Gdańsk, 2¸3.12.2004, p.p. 193¸202.